Начало / Новини / Конкурси / Архив / Обява за подбор на преподавател по български език и литература в Университета за чужди езици в Кобе, Япония

   

Срок за подаване на документите: 18 май 2020 г.

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Кандидатите за преподаватели следва до 18 май 2020 г. (понеделник) да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.