Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурс на тема "Корея в моите очи. Южнокорейският модел на напредък”

   

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Катедрата по Публична администрация при Философски факултет и Посолството на Република Корея в България обявяват конкурс за студентска разработка на тема: „Корея в моите очи. Южнокорейският модел на напредък.”

Наградата е за оригинален студентски анализ на казус, илюстриращ красноречиво уникалния опит на Република Южна Корея в областта на ефективното стопанско управление, връзката между държавата и бизнеса, между управлението и националната култура, както и осигуряването на устойчиво обществено-икономическо развитие. Кандидатите са свободни в своя избор на такъв казус, извлечен от опита на Южна Корея в сферата управлението и бизнеса.

Право на участие имат всички студенти без ограничение. Есетата трябва да са оригинални, като спазват изискването за цитиране на източници или чужди обобщения. Разработките трябва да съдържат изводи относно конкретните фактори, които правят разгледания конкретен пример (случай) успешен.

Четиричленно жури избира 10 от подадените проекти за награждаване. Авторите на номинираните разработки участват с кратка презентация в заключителната церемония, която ще се състои в Аулата на Софийския университет на 13.12.2010 г. В зависимост от представянето се определят първите 3 от общо 10-те награди.

Наградите са: цифров фотоапарат, МР4, MP3, преносими харддискове. Наградите се предоставят любезно от посолството на Южна Корея в България.

Кандидатите имат възможност да разработват своите проекти до 5 декември. Разработките трябва да бъдат около 7 до 10 страници (1800 знака на страница). Конкурсните работи се предават от 5 до 7 декември 2010 г. в канцеларията на катедра „Публична администрация” в бл. 4, бул. „Цариградско шосе” 125.

Церемонията по награждаването е насрочена за 13 декември от 10 до 12 ч. в Аулата на Ректората на Софийския университет.