Начало / Новини / Конкурси / Архив / Икономически университет – Варна обявява конкурс за новосъздадена награда "Проф. Цани Калянджиев"

   

Срок за подаване на документи: 20 септември 2016 г.

 

Икономически университет – Варна обявява

КОНКУРС

за новосъздадена награда "Проф. Цани Калянджиев"
за високи постижения в областта на науката

 

Във връзка с тазгодишното честване на 150-годишнината от рождението на проф. Цани Калянджиев, първи ректор на Висшето търговско училище, Академичният съвет на Икономическия университет – Варна учреди нова ежегодна награда.

Целта на наградата "ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ" е да изрази признание за постигнати високи резултати в научноизследователската дейност, както и да популяризира постиженията на учени от различни общности и университети в България и света. За наградата могат да бъдат номинирани преподаватели, учени и изследователи, автори на значими постижения в областта на научните изследвания.

 

Предложенията могат да се отправят в писмен вид чрез съответна Номинационна форма, определена съгласно Статута на наградата.

Номинационните форми за носител на наградата трябва да постъпят до 20 септември 2016 г., в деловодството на ИУ-Варна, кабинет 209 или на Email: rektorat@ue-varna.bg

Наградата "ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ" за високи постижения в областта на науката ще се връчи на нейния носител от Ректора на ИУ-Варна на специална церемония в навечерието на 1 ноември 2016 г.

 

За повече информация: http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=19864