Начало / Новини / Конкурси / Архив / Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени

   

Срок за кандидатстване: 1 март 2011 г.

 

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания
по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

 

Стипендията е в размер до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 1 март 2011 г.

Кой може да кандидатства?

 • Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

Какви са условията за кандидатстване?

 • Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.
 • Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.

Какви са изискванията към спечелилите?

 • Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.
 • Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на 2011 година.

Къде могат да бъдат подадени документите?

Проектите се подават:

 • лично на адрес: София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411, Катедра Социология, Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
  Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00
  Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/
 • на e-mai: rcss@abv.bg

За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.