Начало / Новини / Конкурси / Архив / Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива

   
Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива

Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ „Св. Кл. Охридски” и Българското лапидарско дружество организират национален фотоконкурс за наградите на Pentax – „Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива“. Крайният срок за получаване на фотографиите е 15 септември 2014 г.

Спонсори са ВИП Трейдинг Дидживижън (официален представител на Pentax за България), Българска минно-геоложка камара, Фактор БГ.

РЕГЛАМЕНТ

Тематика. Геоложки обекти от България – скални пластове и разкрития, минерали и фосили „in situ”, скални образувания (скални мостове, ждрела, гъби, арки, речни проломи, морени, циркуси), минни изработки, и всичко, което носи информация за геоложкото многообразие на България.

Условия за участие:

Право на участие имат всички фотографи - професионалисти и любители.

· Фотографиите трябва да са авторски. При предявени претенции от трети лица, авторът на фотографията носи пълна отговорност. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.

· В конкурса не могат да участват лица, които са свързани с организацията на конкурса

Технически изисквания към фотографиите:

· Приемат се до 5 броя цифрови изображения, самостоятелни или свързани във фотоесе. За предварителната селекция фотографиите трябва да са с размер 300dpi и 1000 пиксела по дългата страна, само в JPG формат.

· Текстово приложение, където да бъдат отбелязани: заглавията на снимките, точно местоположение и име (ако не е част от заглавието) на обекта, име на автора и данни за кореспонденция (имейл и телефон);

· До втория етап на конкурса журито ще допусне 30 селектирани фотографии. Авторите на одобрените снимки трябва да изпратят оригиналните файлове в електронен вид, като JPG или ТIF формат с достатъчно добро качество за печат в размер А3. Файловете трябва да са с размер 300 dpi и поне 3000 пиксела по дългата страна.

· Фотографиите се приемат на e-mail: neykova.elena@gmail.com

· Фотографиите ще бъдат качени на сайта на музея след 15.09.2014 г.

Участието в конкурса е безплатно.

Жури в състав:

Председател: Ралица Хаджиева - управител на ВИП Трейдинг Дидживижън;

инж. Иван Андреев – изпълнителен директор на БМГК;

доц. д-р Василка Младенова – ръководител катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми, СУ;

доц. д-р Росица Василева – Геологически институт при БАН;

Злати Златев – представител на Българско лапидарско дружество.

 

Награден фонд: Наградите за конкурса са осигурени от ВИП Трейдинг Дидживижън, официален представител на Pentax за България.

Първа награда: Фотоапарат Pentax

Втора награда: Бинокъл Pentax

Трета награда: Флаш памет

Специална награда на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми

· Най-добрите 30 фотографии ще бъдат отпечатани от Фактор БГ в А3 формат и ще бъдат представени в официалната изложба.

· Техническата подготовка на снимките за фотоизложбата ще се осъществи с помощта на Българска минно-геоложка камара.

 

Календар:

· Краен срок за получаване на фотографиите – 15 септември 2014 г.

· Журиране на конкурса - първи етап – 15 септември – 30 септември 2014 г.

· Втори етап – 30 септември – 15 октомври 2014 г.

Официално откриване на изложбата и връчване на наградите – 17 октомври 2014 г. в залата на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми, СУ „Св. Климент Охридски”

Всеки участник във фотоконкурса дава своето съгласие неговите снимки да бъдат използвани в печатни и рекламни материали на Софийския университет, Българската минно-геоложка камара и ВИП Трейдинг Ди Джи Вижън при запазване на авторските права.

Plakat_photoconcurs