Начало / Новини / Конкурси / Архив / Допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през летния семестър на академичната 2019/2020 г.

   

Срок за кандидатстване: от 2 септември 2019 г. (понеделник) до 11 октомври 2019 г. (петък)

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през летния семестър на академичната 2019/2020 година.

 

Конкурсът предлага възможност за участие, включително и на бакалаври във втори курс, на новозаписани магистри и новозачислени докторанти.

 

Срокът за кандидатстване е от 2 септември 2019 г. (понеделник) до 11 октомври 2019 г. (петък).

Документите се подават на хартиен носител на място в отдел "Международно сътрудничество", Ректорат, ет. 1, стая 5, всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

 

Подробна информация за конкурса и необходимите документи може да намерите на сайта на Програма "Еразъм+": https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ii-selection/“