Начало / Новини / Конкурси / Архив

   
Националната литературна награда „Георги Черняков“ 2021

Срок за изпращане на творбите: 10 ноември 2021 г.

 

XV-то издание на Конкурса за образователни продукти

Срок за кандидатстване: 1 ноември 2021 г.

 

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 г. в следните чуждестранни висши училища:

Срок за подаване на документите: 16 август 2021 г.

Срокът за подаване на документи се удължава до 3 септември 2021 г.

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти” към МОН

Срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ: 5 юли 2021 г.

 

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“ към Фонд "Научни изследвания" към МОН

Срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ: 5 юли 2021 г.

 

ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРЕВОД "КРЪСТАН ДЯНКОВ", 2021

Краен срок за номиниране: 15 март 2021 г.

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ

в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството

Предложения за финансиране се приемат до 31.01.2021 г.

Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директори

Краен срок за подаване на документите: 15 ноември 2020 г.

Наградите на БАИТ за 2019 г.

Краен срок на регистрацията за участие: до 24.00 ч. на 13 януари 2020 г.

 

Конкурси на БАН за избор на директори на институти

Краен срок за подаване на документите: 15 ноември 2019 г.

 

Покана за участие в Национална стипендийна програма на Словашката република

Срок за подаване на заявления: 31 октомври 2019 г. до 16.00 ч.