Начало / Новини / Конкурси / Архив

   
Конкурс Наградите на БАИТ за 2014 г.

Срок за кандидатстване: 12 януари 2015 г.

Стартира петата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“

На 1 октомври 2014 г. официално стартира петата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и UNESCO. Всички жени учени в областта на естествените науки на възраст до 35 години могат да подадат своите заявления за участие на адрес: www.zajenitevnaukata.bg

Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива

Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ „Св. Кл. Охридски” и Българското лапидарско дружество организират национален фотоконкурс за наградите на Pentax – „Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива“. Крайният срок за получаване на фотографиите е 15 септември 2014 г.

Стартира конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Климент Охридски" за 2014 г.

За седма поредна година ще се проведе конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Четвърти конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”

Стартира четвъртият конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”.

Наградата е учредена във връзка с честването на 120-ата годишнина на най-старото висше училище с решение на Академическия съвет от 24 септември 2008 г., протокол №14.

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява Oсми национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. За участие в конкурса е необходимо да се представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Стартира четвъртата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“

Млади жени учени в областта на естествените науки имат възможността да кандидатстват за Национални стипендии в рамките на световноизвестната програма „За жените в науката“. Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани от 1 октомври до 15 декември 2013 г. За четвърта поредна година ще бъдат присъдени две стипендии на стойност 5000 евро всяка.

Столична община обявява конкурс "Предизвикай София"

Срок за кандидатстване: 6 декември 2013 г.

Покана за участие в проект за постдокторанти, специализанти и млади учени

Удължен е срокът за подаване на документи по проект BG051PO001-3.3.06 – 0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”

Германският Бундестаг отпуска „Международна парламентарна стипендия” за български студенти

Германският Бундестаг и Свободният университет Берлин, Хумболтовият университет в Берлин, Техническият университет в Берлин канят български студенти да участват в Международната парламентарна стипендия (IPS) за пет месеца в Берлин.

Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер" обявява конкурс за краткосрочни научни специализации на млади учени в чужбина

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за 5 (пет) краткосрочни научни специализации на млади учени в чужбина в областта на хуманитарните науки.

Конкурс за Награди на БАИТ за 2013 г. - срока за регистрация се удължава до 12 януари

Българската асоциация по информационни технологии – отправя покана към преподавателите и студентите да се включат в конкурса Наградите на БАИТ за 2013 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Четвърта национална стипендиантска програма „За жените в науката“

Срокът за участие в престижната Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ се удължава до 10 януари 2014 г. Жени от цяла България на възраст до 35 години, които учат по докторски програми или вече имат докторска степен и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки, ще имат възможността да кандидатстват за стипендиите за 2014 г.