Начало / Новини / Конкурси / Архив

   
Управителният съвет на БАН обявява конкурси за директори

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2018 г.

 

Швейцария предоставя стипендии на български граждани, завършили висше образование

Документите на кандидатите от България ще бъдат приемани във Фондацията от 12 до 15 ноември 2018 г.

 

Конкурс за франкофонски изследователски проекти

Срок за кандидатстване: 18 октомври 2018 г.

 

Международна награда на Франкофонията за млади учени

Срок за кандидатстване: 12 ноември 2018 г.

Конкурс на Българската стопанска камара „ИН-5”

Срок за приемане на заявления за участие в конкурса: 31 март 2018 г.

 

Младежки свят и доброволчество

Срок за участие: 31 януари 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ за селекция на целевата група на проект BG05М2OP001-2-009-0005

Срок за подаване на документите: 07.08.2017 г. до 17.30 ч.

Конкурс Наградите на БАИТ за 2014 г.

Срок за кандидатстване: 12 януари 2015 г.

Стартира петата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“

На 1 октомври 2014 г. официално стартира петата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и UNESCO. Всички жени учени в областта на естествените науки на възраст до 35 години могат да подадат своите заявления за участие на адрес: www.zajenitevnaukata.bg

Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива

Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ „Св. Кл. Охридски” и Българското лапидарско дружество организират национален фотоконкурс за наградите на Pentax – „Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива“. Крайният срок за получаване на фотографиите е 15 септември 2014 г.

Стартира конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Климент Охридски" за 2014 г.

За седма поредна година ще се проведе конкурсът за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Четвърти конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”

Стартира четвъртият конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”.

Наградата е учредена във връзка с честването на 120-ата годишнина на най-старото висше училище с решение на Академическия съвет от 24 септември 2008 г., протокол №14.

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява Oсми национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. За участие в конкурса е необходимо да се представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Стартира четвъртата Национална стипендиантска програма „За жените в науката“

Млади жени учени в областта на естествените науки имат възможността да кандидатстват за Национални стипендии в рамките на световноизвестната програма „За жените в науката“. Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани от 1 октомври до 15 декември 2013 г. За четвърта поредна година ще бъдат присъдени две стипендии на стойност 5000 евро всяка.

Столична община обявява конкурс "Предизвикай София"

Срок за кандидатстване: 6 декември 2013 г.

Покана за участие в проект за постдокторанти, специализанти и млади учени

Удължен е срокът за подаване на документи по проект BG051PO001-3.3.06 – 0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”

Германският Бундестаг отпуска „Международна парламентарна стипендия” за български студенти

Германският Бундестаг и Свободният университет Берлин, Хумболтовият университет в Берлин, Техническият университет в Берлин канят български студенти да участват в Международната парламентарна стипендия (IPS) за пет месеца в Берлин.

Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер" обявява конкурс за краткосрочни научни специализации на млади учени в чужбина

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за 5 (пет) краткосрочни научни специализации на млади учени в чужбина в областта на хуманитарните науки.

Конкурс за Награди на БАИТ за 2013 г. - срока за регистрация се удължава до 12 януари

Българската асоциация по информационни технологии – отправя покана към преподавателите и студентите да се включат в конкурса Наградите на БАИТ за 2013 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Четвърта национална стипендиантска програма „За жените в науката“

Срокът за участие в престижната Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ се удължава до 10 януари 2014 г. Жени от цяла България на възраст до 35 години, които учат по докторски програми или вече имат докторска степен и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки, ще имат възможността да кандидатстват за стипендиите за 2014 г.