Начало / Новини / Календар / Изпит по английски език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 4 юни 2023 г. от 9.00 часа ще се проведе изпит по английски език за кандидат-студенти.

Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът включва диктовка, тест (с 4 компонента) и кратко съчинение. Времетраенето му е общо около 4 часа. Чистото време, необходимо за провеждане на изпита, е около 2 часа и 30 минути.

Диктовката има за цел да провери в каква степен кандидатът възприема и разбира английската реч и владее основите на правописа на езика. Текстът е научно-популярен (250–270 думи ) из областта на литературознанието, странознанието, социологията, психологията, историята и др., и не съдържа специализирана терминология. С теста се проверяват знанията на кандидатите по лексика и граматика и уменията им да разбират английски език при четене.

За повече информация тук.