Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Международна конференция по социална работа на тема „Трансформиращите се общества – предизвикателство за социалната работа в Европа“

   
Международна конференция по социална работа на тема „Трансформиращите се общества – предизвикателство за социалната работа в Европа“

Проф. Ханс-Уве Ото

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна международна конференция по социална работа на тема „Трансформиращите се общества – предизвикателство за социалната работа в Европа“. Форумът се провежда за 12-ти пореден път, като всяка година негови домакини са престижни европейски университети. Домакин и съорганизатор на събитието през 2014 г. е Факултетът по педагогика на СУ съвместно с The International Social Work & Society Academy (TiSSA). Конференцията ще се проведе в периода 25−27 август 2014 г.

Доц. Бончо Господинов, декан на Факултета по педагогика, поздрави всички присъстващи и отбеляза, че за него е чест и удоволствие да приветства в Софийския университет всички гости на конференцията. „Благодарим ви, че ни позволихте да бъдем част от голямото семейство на TiSSA. Този факт е доказателство, че във времена на големи промени и дори разделение на обществата социалната дейност може да обедини хората в името на добри общи цели. Не се съмнявам, че дискусиите през следващите дни ще бъдат плодотворни и полезни за всички”, каза още доц. Господинов и пожела успех на конференцията.

1

Доц. Бончо Господинов

Проф. Ханс-Уве Ото – председател на международния управителен комитет на TiSSA, приветства всички присъстващи в Аулата на СУ и им пожела вдъхновяваща и изпълнена с предизвикателства атмосфера на конференцията в София. Проф. Ото отбеляза още, че за TiSSA е висока чест да проведе 12-ата си среща именно в България. Той отправи специални благодарности към ректора на Софийския университет проф. дин Иван Илчев и към декана на Факултета по педагогика доц. Бончо Господинов за топлото гостоприемство, както и за подкрепата и помощта при организацията на цялото събитие. Той изрази увереността си, че академичната общност на Софийския университет ще съдейства за осъществяването на плодотворен интелектуален обмен.

Проф. Ото представи накратко дейността и същността на организацията. TiSSA е форум, който цели да привлече представители на науката и практиката в дискусия по важни въпроси, свързани с теорията и практиката на социалните професии. Неговата главна цел е да определи как нуждите на широк спектър от общества, живеещи в преход, могат да бъдат задоволени чрез генерирането на нови знания, концепции и модели.

Организаторите приемат, че социално-икономическото развитие показва категорично, че социалните дейности трябва да подходят към съответните общества по един по-критичен начин, целящ изграждането на ясен професионален профил за бъдещето, за подновяване и подобряване на перспективите пред тях.

В условията на икономически, политически и социален преход, TiSSA се фокусира върху използването на сравнителен подход в анализа на социалната работа и засилване на значението и развитието на нови знания, умения и опит в осъществяването на организационни промени, нови процеси на управление и критерии за качество. Анализират се най-добрите примери и се насърчава разпространяването на добрата международна практика.

В края на изказването си проф. Ото акцентира върху предхождащата конференция на международната докторантска мрежа и с голямо задоволство подчерта високото ниво на научните презентации. В заключение той благодари на всички, които са подкрепяли организацията през годините, за да може TiSSA да осъществява дейността си на толкова високо ниво.

2

Проф. дин Иван Илчев

Ректорът на СУ проф. дин Иван Илчев приветства с добре дошли присъстващите на конференцията. Той представи накратко историята на университета, неговите факултети и различните му звена и изрази гордостта си, че Софийският университет е най-добрият и най-големият университет в България. Проф. Илчев добави още, че в СУ се обучават около 25 000 студенти в 3 степени на обучение – бакалавър, магистър и доктор, а около 8% от студентите са от други страни.

Ректорът заяви, че в последните години най-старото и авторитетно висше училище в България се фокусира в създаването на програми за обучение на чужди езици, най-вече на английски, в различни специалности. Той уточни, че в момента има три бакалавърски програми на английски език, като най-популярната от тях е „Европейски съюз и европейска интеграция“, както и 36 магистърски програми на английски, немски, френски и други езици.

Той подчерта, че според Националната рейтингова система на висшите училища Алма матер държи първите места в 23 от 23 професионални направления, както и че е единственият български университет, който присъства в престижни международни рейтингови системи. Проф. Илчев добави още, че Софийският университет има огромен принос за научните изследванията в България във различни области и припомни за създадената преди седем години Асоциация на изследователските университети в България. В нея, освен Софийския университет, участват Медицинския, Техническия и Химико-металургичния университети. Ректорът отбеляза, че тези четири висши училища дават 82% от научните изследвания на всички 51 университети в България.

В заключение проф. Илчев подчерта, че началото на Софийския университет е свързано с образователните науки, защото университетът започва своята история като висш курс за обучение на учители. Ректорът отбеляза, че през цялата си история Алма матер обръща голямо внимание на педагогиката и не скри радостта си, че днешната конференция се провежда именно тук. Той пожела на участниците приятна и ползотворна дискусия.

3

Албена Атанасова

Приветствие към участниците отправи и зам.-кметът на Столична община г-жа Албена Атанасова. Тя подчерта, че в условията на сериозни последици от икономическата криза, водещи до задълбочаване на бедността и неравенството, както и негативните демографски тенденции, свързани със застаряване на населението, социалната ситуация в страната ни е изправена пред нови предизвикателства, които съпътстват нейното развитие.

Г-жа Атанасова изтъкна, че политиките на национално и местно ниво са насочени към прилагане на дългосрочен и интегриран подход, обединяващ ресурсите и средствата на различни сфери. Всяка от тях има своя принос за постигане на целта за по-добра социална закрила и пълноценно социално проучване на уязвимите групи в обществото. Съществен принос в реализирането на качествени и ефективни социални политики и мерки за осигуряване на адекватна закрила за уязвимите групи имат европейските структурни фондове.

4

Програмите в социалната сфера през програмния период 2014-2020 г. са насочени към подкрепа на интеграция на пазара на труда, на икономически неактивни и безработни лица, като акцентът е върху младежката безработица, осигуряването на достъп до широк спектър услуги за деца, възрастни и хора с увреждания, подкрепа на инициативи за развитие на социалната икономика, отбеляза г-жа Атанасова и допълни, че предизвикателствата в социалната сфера изискват генериране на нови политики, повече креативност и иновативност и нови модели на социална работа. „Поради тази причина провеждането на повече международни форуми като днешния, отваря възможности за дискусии относно предизвикателствата в социалната сфера, промотиране на нови модели в социалната работа, споделяне на опит и добри практики за интеграция на уязвимите групи, което е от изключително значение за всички нас”, каза в заключение г-жа Атанасова.

В края на тържественото откриване на конференцията гостите имаха възможност да видят изпълнение на народни танци и песни от ансамбъла на 144 СОУ „Народни будители” в гр. София.

5
6
7
8