Начало / Наука / Научни прояви

   

 

Конференции, симпозуми, семинари

 

 

 • Международна научна конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МИНАЛОТО, ТРАНСФОРМИРАНИ В БЪДЕЩЕТО“
  27 - 28 април 2023 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе
  Регламент, Заявка за участие, Изисквания към докладите

  Форумът се посвещава на 145 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов – виден български учен, фолклорист, литературен историк, етнограф и 140 г. от рождението на Димитър Мишайков – виден български икономист, един от основателите на Свободния университет за политически и стопански науки в София (днeс УНСС)

 

 • IV научна конференция с международно участие : "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи",
  в чест на проф. д-р Лилия Илиева
  1 - 2 юни 2023 г., ЮЗУ-Благоевград
  Заявка за участие - до 1.05.2023 г. на ел. адрес: lingvistika@swu.bg