Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За кандидат-студенти / ПРИЕМ - МАГИСТРИ

   
 • Магистърски програми за специалисти и неспециалисти на български и английски език
 • Повечето магистърски програми са с продължителност 2 семестъра
 • Прием от зимния семестър и от летния семестър за някои магистърски програми
 • Прием само въз основа на общ успех от дипломата и неприсъствено (онлайн) устно събеседване
 • За кандидати с чуждестранни дипломи – необходимо е да следвате Процедура по признаване на дипломите и заедно с кандидатстването си за магистърска програма в Стопанския факултет да подадете документи в Ректората на СУ за признаване на висше образование в чужбина. За повече информация: Боряна Ванева (тел. 02/9308 522) и Анник Теодосиева (тел. 02/9308 522).
 • Кандидат-магистрите, които не притежават друга магистърска степен и са завършили бакалавърска степен с 180 или 210 кредита, могат да кандидатстват само в 4-семестриални магистърски програми в съответното професионално направление

 

Повече информация на СТРАНИЦИТЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ относно обучението, графика на събеседванията и изискванията за изпращане на допълнителни документи като автобиография, мотивационно писмо и др. за някои магистърски програми.

Информация за зимния прием за учебната 2022/2023 г.:

Кандидатстването се осъществява в три етапа:

 • Първи етап – от 1 до 20 юли 2022 г.
 • Втори етап – от 27 юли до 12 септември 2022 г.
 • Трети етап – от 19 до 27 септември 2022 г.

Събеседванията се провеждат по график за всяка магистърска програма.

 

ВАЖНО! За да кандидатствате, трябва да създадете профил в системата, чрез която се подават всички документи за кандидатстване: https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Информация за електронното подаване на документи и плащанията в рамките на кандидатмагистърската кампания

 

В системата прикачвате следните документи за кандидатстване:

 1. Сканирано копие на диплома за висше образование в ОКС „бакалавър“ и/или ОКС „магистър“ (ако имате друга завършена магистърска степен) или академична справка за завършена образователна степен
 2. Сканирано копие на диплома за средно образование
 3. Бележка за платена такса събеседване в размер на 30 лв.

ВАЖНО! В системата има ограничение до 200 МВ на максималния размер на документите, които се прикачват, както и трябва да се посочи техният вид. Уверете се, че предоставените от Вас документи не надвишават този размер и правилно сте посочили какви документи прикачвате.

 

Таксите за събеседване се заплащат само онлайн чрез системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ (с банкови карти и през Epay). Може да платите и по банков път, като посочите банковата сметка на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и следните данни:

БНБ - централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Вашите имена
 2. Такса за кандидатстване за магистърска програма – основание
 3. Задължително се посочва Стопански факултет

 

При затруднения с подаването на документите или други въпроси, свързани с кандидатстването, може да се обръщате към Мая Тодорова на имейл: kmk@feb.uni-sofia.bg и на тел. 0878 622 429.

Магистърските програми на Стопанския факултет във Facebook: facebook.com/feba.masters (въпроси и отговори)