Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми

   
feba

Прием от летния семестър на 2022/2023 учебна година

При въпроси, свързани с кандидатстването, може да се обръщате към Мая Тодорова на имейл: kmk@feb.uni-sofia.bg и на тел. 0878 622 429, както и чрез страницата на магистърските програми на Стопанския факултет във Facebook: facebook.com/feba.masters

- Справочник на магистърските програми в ПН 3.7 Администрация и управление

- Справочник на магистърските програми в ПН 3.8 Икономика

Такси за обучение в ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година

Магистърски програми с прием за студенти, които НЯМАТ бакалавърска или друга магистърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление и ПН 3.8 Икономика

Икономика и финанси – 2 семестъра, задочно обучение, зимен и летен прием

Бизнес администрация – 2 семестъра, редовно обучение, зимен и летен прием

Магистърски програми в ПН 3.8 Икономика
1) задочно обучение с прием за икономисти и неикономисти:
Митнически и данъчен контрол – 2 семестъра, зимен и летен прием
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите – 2 семестъра, зимен и летен прием
2) редовно обучение с прием за икономисти и неикономисти:
Аутсорсинг проекти и компании – 2 семестъра, зимен и летен прием
3) редовно обучение в рамките на 4 семестъра (икономисти и неикономисти), включително за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.8 Икономика със 180 или 210 кредита:
Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling - 4 семестъра, летен прием - в партньорство с Experian
Финанси, инвестиции и финтех – 4 семестъра, зимен и летен прием
Магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление
1) задочно обучение с прием за специалисти и неспециалисти:
Бизнес администрация – управление и предприемачество – 2 семестъра, зимен и летен прием
2) редовно обучение с прием за специалисти с обучение на английски език:
Business Administration - human resources development / Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език – 2 семестъра, зимен и летен прием
Business Administration - strategic management / Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – 2 семестъра, зимен и летен прием
Management Information Systems / Управленски информационни системи с обучение на английски език – 3 семестъра, зимен прием
3) редовно обучение в рамките на 4 семестъра (специалисти и неспециалисти), включително за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление със 180 или 210 кредита:
Business Administration - strategic management / Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – 4 семестъра, зимен и летен прием
Business Administration - human resources development / Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език – 4 семестъра, зимен и летен прием

 

 

 

ПРИКЛЮЧИЛ прием от зимния семестър на 2022/2023 учебна година

Магистърски програми с прием за студенти, които НЯМАТ бакалавърска или друга магистърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление и ПН 3.8 Икономика
Бизнес администрация – 2 семестъра, редовно обучение, зимен и летен прием
Икономика и финанси – 2 семестъра, задочно обучение, зимен и летен прием
Магистърски програми в ПН 3.8 Икономика
1) задочно обучение с прием за икономисти и неикономисти:
Енергийни пазари и услуги – 2 семестъра, зимен прием
Икономика и управление на публични ресурси – 2 семестъра, зимен прием
Митнически и данъчен контрол – 2 семестъра, зимен и летен прием
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите – 2 семестъра, зимен и летен прием
Фасилити мениджмънт – 2 семестъра, зимен прием
2) редовно обучение с прием за икономисти и неикономисти:
Аутсорсинг проекти и компании – 2 семестъра, зимен прием
НОВА: Бизнес икономика – 2 семестъра, зимен прием
Икономика и право – 2 семестъра, зимен прием
ОБНОВЕНА: Международен финансов мениджмънт с обучение на английски език – 3 семестъра, зимен прием – в партньорство с Университета Бордо, Франция
Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling – 3 семестъра, зимен прием - в партньорство с Experian
Счетоводство и одит – 3 семестъра, зимен прием
Финанси и банково дело – 3 семестъра, зимен прием - в партньорство с Пощенска банка
Финанси, инвестиции и финтех – 3 семестъра, зимен прием
Финанси, счетоводство и анализ на големи данни – 3 семестъра, зимен прием
3) редовно обучение с прием САМО за студенти с бакалавърска или друга магистърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление и ПН 3.8 Икономика:
НОВА: Изкуствен интелект за бизнес и финанси – 2 семестъра, зимен прием
4) редовно обучение в рамките на 4 семестъра (икономисти и неикономисти), включително за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.8 Икономика със 180 или 210 кредита:
НОВА: Изкуствен интелект за бизнес и финанси – 4 семестъра, зимен прием
Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling - 4 семестъра, летен прием - в партньорство с Experian
Счетоводство и одит – 4 семестъра, зимен прием
Финанси, инвестиции и финтех – 4 семестъра, зимен и летен прием
Магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление
1) задочно обучение с прием за специалисти и неспециалисти:
Бизнес администрация – управление и предприемачество – 2 семестъра, зимен и летен прием
Отговорно и устойчиво управление – 2 семестъра, зимен прием
Дигитален мениджмънт в туризма – 2 семестъра, зимен прием
НОВА: Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса – 2 семестъра, зимен прием
2) редовно обучение с прием за специалисти и неспециалисти:
Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – 2 семестъра, зимен прием
Бизнес администрация – стратегическо управление – 2 семестъра, зимен прием
Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор – 2 семестъра, зимен прием
Дигитален маркетинг – 2 семестъра, зимен прием
3) редовно обучение с прием за специалисти с обучение на английски език:
Business Administration - human resources development / Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език – 2 семестъра, зимен и летен прием
Business Administration - strategic management / Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – 2 семестъра, зимен и летен прием
Management Information Systems / Управленски информационни системи с обучение на английски език – 3 семестъра, зимен прием
4) редовно обучение в рамките на 4 семестъра (специалисти и неспециалисти), включително за студенти с бакалавърска степен в ПН 3.7 Администрация и управление със 180 или 210 кредита:
Business Administration - human resources development / Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език – 4 семестъра, зимен и летен прием
Business Administration - strategic management / Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – 4 семестъра, зимен и летен прием
Management Information Systems / Управленски информационни системи с обучение на английски език – 4 семестъра, зимен и летен прием

 

 

facebook.com/stopanski.fakultet Студентски въпроси и отговори от инспекторите: facebook.com/feba.masters