Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова участва в кръгла маса, организирана от Агенцията за държавна финансова инспекция

   

11.07.2023

 

„Има нужда от усъвършенстване на правната рамка, регламентираща държавната финансова инспекция“. Това каза доц. д-р Савина Михайлова-Големинова по време кръгла маса на тема „Ефективна координация и комуникация между институциите, ангажирани със защитата на публичните финансови интереси“, организирана от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Във форума участваха представители на ключови държавни институции, контролни органи и неправителствени организации.

Untitled design

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, в екип с Тодор Янкулов, Ивелина Пенева, Диан Димитров и Тодор Тодоров представиха част от резултатите от анализ, извършен по европроект „Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция“, финансиран по приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“. Доц. Михайлова-Големинова посочи, че има нужда от настройки в сегашния Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) и в Правилника за прилагането му.

Според доц. д-р Савина Михайлова-Големинова темата, която трябва да бъде сложена на дневен ред е подготовката на нов модерен Закон за ДФИ, който да вкара и тази агенция в новите стандарти, които се поставят по отношение на администрацията, включително и правото на добра администрация, което и в момента се спазва и което произтича от Хартата на основните права на ЕС.