Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Новини / антимикробна резистентност

   

Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула.

Във връзка с непрекъснато нарастващата антимикробна резистентност - един от глобалните проблеми на съвременното общество, Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула. Целта на обучителната програма е лекарите и студентите по медицина, да получат допълнителна информация по проблема, както и начините за лечение на широк кръг заболявания, с прилагане на точните за всеки конкретен случай медикаменти, в най-подходящите за целта концентрации.

 

Регистрацията за участие става на сайта на БАМ, в раздел "Учебна дейност - дистанционно обучение". Всеки курсист може след регистрация и входящ тест да се включи в трите обучителни модула, всеки от които завършва с изходящ тест и възможност за получаване на сертификат.

 

В Модул 1 участниците ще получат информация за структурата, механизмите на действие, фармакокинетиката и фармакодинамиката на отделните класове антибиотици и принципите за тяхното прилагане. Предоставена е информация относно правилното вземане, съхранение и транспортиране на материали за микробиологично изследване. Специално място е отделено на вродената антибиотична резистентност, както и фенотипните методи за доказване на механизмите на резистентност, методите за лабораторно изпитване на антимикробната чувствителност, изготвянето и интерпретацията на антибиограми. Участниците ще имат възможност да се запознаят със Системата за надзор на антимикробната резистентност - БулСтар и Националната програма за рационална употреба на антибиотиците и надзор на антимикробната резистентност в България”. В Модул 2 са поместени ръководства за лечение на инфекции в извънболничната помощ, с включени препоръки за емпирична антибиотична терапия. В Модул 3 ще бъдат разгледани основните инфекциозни заболявания в болничната помощ и ръководства за тяхната терапия.