Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022
интернет страница на ИФ www.clio.uni-sofia.bg

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

___________________________________________________________________________

Уважаеми третокурсници от специалност История (редовно обучение),

От втория семестър на трети курс започва обучение в следните специализации:

 1. Средновековна българска история
 2. История на българските земи през XV – XVII век
 3. Българско възраждане
 4. Нова и съвременна българска история
 5. Стара история и тракология
 6. Средновековна история
 7. Нова история
 8. Съвременна история
 9. История на Русия

Обучението се отнася и до двата модула на специалност История – езиков и педагогически. Общо, в рамките на три семестъра, се изучават четири задължителни и минимум две избираеми дисциплини, разпределени по следния начин:

 

 • 3 курс, 2 семестър – една задължителна и една избираема
 • 4 курс, 1 семестър – една задължителна и една избираема
 • 4 курс, 2 семестър – две задължителни дисциплини.

 

Изборът трябва да направите с попълване на заявление до декана на Исторически факултет. В него посочвате име, факултетен номер, желание и среден успех от 1 и 2 курс на обучението.

 • Имате право да посочите до три специализации, като започнете с най-желаната от Вас.
 • Класирането се извършва от учебната комисия на ИФ в зависимост и от успеха на студента.
 • Имате възможност да се обучавате и в две специализации, като първата е основна и само по нея се явявате на държавен изпит.
 • В заявлението се посочва ако някой желае да кара две специализации едновременно

Заявленията се подават електронно до д-р Кр. Бобева: kbobeva@clio.uni-sofia.bg, или на място – в деканата на ИФ, каб. 40 Б

Срок за подаване на заявление01.12. – 22.12.2023 г.

При неподадено заявление в указания срок ще бъдете разпределени служебно от учебната комисия на ИФ.

___________________________________________________________________________

 

На вниманието на спец. "История" и спец. "Архивистика и документалистика", задочно обучение!

Уважаеми студенти, информираме Ви, че от 4 до 20 декември, 2023 г., системата СУСИ ще бъде отворена за избор на избираеми дисциплини за студентите бакалаври, задочно обучение, в ИФ. Моля, влезте в СУСИ и маркирайте съответните дисциплини за летния семестър на учебната 2023/2024 г.

 • NB! Тези, които не маркират избираеми дисциплини в указаните срокове, ще бъдат разпределени служебно!

****

 

На вниманието на всички студенти ОКС бакалавър, редовно обучение, и магистри, редовно и задочно обучение в ИФ!

Уважаеми студенти, информираме Ви, че от 2 до 20 януари, 2024 г., системата СУСИ ще бъде отворена за избор на избираеми дисциплини за студентите бакалаври редовно обучение и магистри (редовно и задочно) в ИФ. Моля, влезте в СУСИ и маркирайте съответните дисциплини за летен семестър на учебната 2023/2024 г.

 • NB! Тези, които не маркират избираеми дисциплини в указаните срокове, ще бъдат разпределени служебно!

___________________________________________________________________________

Факултативен модул „Професионална квалификация - учител по история"

Желаещите студенти от първи курс на специалности „Етнология и културна антропология“; „История и геополитика на Балканите“; „Археология“ и „Архивистика и документалистика“ да придобият квалификация учител по история трябва да се запишат във факултативен модул „Професионална квалификация - учител по история".

За целта следва да подадат заявление по образец в 24 кабинет при записването за летен семестър.

__________________________________________________________________________

График на зимната изпитна сесия за студентите в бакалавърска програма, задочно обучение

___________________________________________________________________________

По проект SUMMIT: Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия II.

****

По проект SUMMIT: Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер стартира дейност 3. 3. международно сътрудничество.

Заявления за участие ще се приемат до 15 число на всеки текущ месец.

Заявлението и писмото за предварително съгласие от приемащата страна да бъдат изпращани до имейл адрес kbobeva@clio.uni-sofia.bg.

___________________________________________________________________________