Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Администрация / Отдел "Студенти"

   

Специалности (ОКС Бакалавър, ОКС Магистър)

 

ГЕОГРАФИЯ

 

ТУРИЗЪМ

 

ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

инспектор Даниела Анчева

каб. 268

тел: 02 9308 384

e-mail: dany@gea.uni-sofia.bg

Приемно време:

понеделник, вторник и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 13.00 до 15.00 ч.

сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.

   

Специалности (ОКС Бакалавър, ОКС Магистър)

 

ГЕОЛОГИЯ

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА

 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

ГЕОГРАФИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УПРАВЛЕНИЕ

инспектор Ина Илчева

каб. 268

тел: 02 9308 384

e-mail: voislavova@gea.uni-sofia.bg

Приемно време:

понеделник, вторник и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 13.00 до 15.00 ч.

сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.