Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен

   

Кандидатстване

Срокове:

  • от 15 юли до 17 септември 2024 г.
  • за обучение срещу заплащане - от 17 юли до 24 септември 2024 г.

Подаване на документи: само онлайн в платформата https://phys.kmk.uni-sofia.bg

 

Представяне на програмите

 

Изпити

Предстои да бъдат обявени

 

Подготовка

 

Обучение

 

Контакти

 

 

Прием програми - 2024/2025 учебна година

 

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки

специалност ФИЗИКА

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Оптика и спектроскопия редовна 3 сем.
Теоретична и математическа физика редовна 3 сем.
Квантова информатика редовна 3 сем.  
Физика на ядрото и елементарните частици редовна
редовна
3 сем.
5 сем.
Плазмени технологии и термоядрен синтез редовна 3 сем.  

специалност МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Медицинска физика редовна
редовна
3 сем.
4 сем.
 

специалност АСТРОНОМИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Астрономия и астрофизика редовна 3 сем. кат. Астрономия
Aстрономия и популяризация на астрономията задочна 4 сем. кат. Астрономия
Геофизика редовна
задочна
редовна
задочна
2 сем.
2 сем.
4 сем.
4 сем.
кат. Метеорология и геофизика
Метеорология редовна
задочна
редовна
задочна
3 сем.
3 сем.
5 сем.
5 сем.
кат. Метеорология и геофизика
Физика на земята, атмосферата и океана редовна
задочна
4 сем.
4 сем.
кат. Метеорология и геофизика

специалност ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Квантова електроника и лазерна техника редовна 3 сем. кат. Квантова електроника
Микроелектроника и информационни технологии редовна
задочна
3 сем.
3 сем.
кат. ФКММ

специалност ЯДРЕНА ТЕХНИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Ядрена енергетика и технологии редовна
задочна
3 сем.
4 сем.
 

специалност ОПТОМЕТРИЯ

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Оптометрия редовна
задочна
2 сем.
6 сем.
 

 

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучение по ...

специалност ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Методология на обучението по физика и астрономия редовна
задочна
2 сем.
3 сем.
 

 

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Аерокосмическо инженерство и комуникации редовна 3 сем. кат. Радиофизика и електроника
Безжични мрежи и устройства - I редовна 3 сем. кат. Радиофизика и електроника
файлова библиотека
Безжични мрежи и устройства - II задочна(платено об.) 4 сем. кат. Радиофизика и електроника
файлова библиотека

специалност КОМУНИКАЦИИ И ФИЗИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА

Магистърска програма
Описание(URL)
Форма на обучение Продължителност
Учебен план(URL)
Още информация
Комуникации и физична електроника редовна 2 сем. кат. Радиофизика и електроника