Начало / Университетът / Други звена / Музеи / Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми

   

Уредник на музея: ТЕОДОРА БИЛЯРСКА

Ректорат, Южно крило, ет. 5
тел. 02 9308 312
e-mail: min_museum@gea.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник - петък 09.00 - 17.00 ч.

Сайт