Начало / Университетът / Други звена / Музеи / Музей на Софийски университет "Св. Климент Охридски" / Диапозитивно-образователна колекция на проф. Богдан Филов

   

През 2008 г. с проект № 189 по линията за научни изследвания в СУ “Св. Климент Охридски” бе поставено началото на дигитализацията на диапозитивната колекция по история на изкуството (Древен Египет, Гръцка и Римска античност, Старобългарско изкуство) на акад. проф. д-р Богдан Филов, събирана последователно през първите три десетилетия на ХХ в. и използвана по време на неговите лекции по антична археология и старобългарско изкуство. През 2009 г. работата бе продължена по проект-продължение под № 240.

Дигитализираните до този момент 3615 диапозитива от 73 дървени кутии-класьори и направените 592 фотоса 13/18 разкриват 2/3 части от колекцията. Всеки фотос с размер 13/18 съдържа по 6 броя диапозитиви, които показват надписите върху отделните изображения. По този начин всеки образ е озаглавен и може да бъде използван самостоятелно. Изработваните в Германия диапозитиви са надписвани на ръка на немски език, а българските паметници са надписвани съответно на български език. Съкращенията са доста често явление.

Наред с научните отчети в края на всеки етап са изработвани по 3 диска – за архива на научните изследвания, за Музея на Софийския университет и за Катедрата по археология при Историческия факултет.

Основни теми в диапозитивно-образователна колекция: