Начало / Студенти / Студентски общежития

   

Софийският университет “Св. Климент Охридски разполага с 6300 легла в общежитията на Студентски град - София. Този материален фонд се стопанисва и поддържа от университетското Поделение “Социално-битово обслужване” /sbo@uni-campus.net/

Всеки студент от СУ “Св. Климент Охридски”, за да получи легло в студентските общежития, преминава през две административни процедури:
- участие в класацията
- настаняване

Сроковете по двете процедура се определят за всяка учебна година със заповед на Ректора и се оповестяват на информационните табла пред всички факултети.

Седалището на Поделение “СБО” се намира в Студентски град, бл.42-Б.
За кореспонденция: София 1700, Студентски град, бл.42-Б – ПСБО.

 

Комисия по настаняване СУ

 

НАСТАНИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2023/2024 г.

 

Департамент за езиково обучение към СУ предлага настаняване в общежитие