Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Започна конференцията "Тяло и сетивност" на Философския факултет на СУ

   
Започна конференцията "Тяло и сетивност" на Философския факултет на СУ

Днес в Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна конференцията „Тяло и сетивност” на магистърската програма "Философска антропология" във Философския факултет на СУ.

Събитието откри проф. дфн Пламен Макариев, ръководител на катедра „Философия”. Той отбеляза, че темата на конференцията е събрала колеги, представители на различни философски парадигми, колеги от различни философски институции, от други катедри и от Института по философия. Той обърна внимание, че форумът е свързан с дълго подготвяната и очаквана магистърска програма „Философска антропология”. „Зад привидно рутинния образ на поредната конференция, организирана от катедра „Философия”, всъщност има един много интересен теоретичен и академичен заряд”, допълни проф. Макариев. Философската антропология като специфична парадигма във философските изследвания на човека и на човешкия опит се характеризира със стремежа философски да разбере „цялостният човек“.

1

Проф. Макариев

Водещи на отделните секции на конференцията бяха доц. Иван Колев, проф. Райчо Пожарлиев и д-р Стоян Асенов. Доц. Колев поздрави всички в залата и отбеляза, че това е първата от поредицата конференции, които екипът на МП "Философска антропология" смята да организира. Идеята на организаторите е текстовете от конференциите да бъдат публикувани. В заключение доц. Колев отправи покана към всички, които проявяват интерес да присъстват и да участват активно в тази серия от събития.

МП "Философска антропология" има за цел да запознае студентите с основни теории на континенталната философия за същността на човешкото същество и за спецификите на човешкото съществуване, като особено внимание е отделено на възгледите на обновителите на философската антропология през XX век – Макс Шелер и Хелмут Плеснер.

Философска методология, чрез която се разработват тематиките на предлаганата философска антропология, е преимуществено феноменологията, разбрана в един по-широк смисъл, включващ както идеите на основателя на феноменологията Едмунд Хусерл, така и версиите на Мартин Хайдегер, Жан-Пол Сартр, Морис Мерло-Понти, Гастон Башлар и техните последователи от съвременната феноменология.

МП "Философска антропология" цели да интегрира преподаването с академични изследвания по тематиките, студентски проучвания, научни конференции и академични издания (монографии, сборници и преводни текстове на класици и съвременни изследователи от парадигмата на философската антропология).

2

Доц. Иван Колев