Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Заключителна среща по проект за повишаване капацитета на Дигитализационния център на СУ

   
Заключителна среща по проект за повишаване капацитета на Дигитализационния център на СУ

На 11 септември 2014 г. в Новата конферентна зала на Софийския университет беше проведена заключителна среща за представяне на резултатите от проект „Повишаване на капацитета на Дигитализационния център на СУ чрез подобряване на техническата и научноизследователската му инфраструктура“.

В събитието взеха участие преподаватели и студенти от двата активно ангажирани в проекта факултета на СУ – Факултета по класически и нови филологии и Историческия факултет, както и представители на Държавната агенция „Архиви“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Комисията по досиетата и др.

Встъпително приветствие към присъстващите произнесе проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-ректор по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение. Гл. ас. д-р Димитър Илиев, ръководител на проекта, представи основните реализирани дейности, постигнатите резултати и проблемите в областта на дигитализацията. Той подчерта, че освен ключовата цел на проекта за технологичното подпомагане и подобряването на инфраструктурата на Софийския университет, беше постигнато и създаването на екип от специалисти в областта, които постоянно развиват знанията и уменията си и ги прилагат и разпространяват в различни части на Европа. Пример в тази насока е Симона Стоянова, взела участие в ΕpiDoc Digital Epigraphy Summer School, London през 2010 г., която през 2013 г. се е завърнала като лектор в проведеното по проекта работно ателие за обработка на антични паметници с XML.

DSC02694

Гл. ас. д-р Димитър Илиев

Събитието приключи с демонстрация на закупените по проекта машини в дигитализационния център на Историческия факултет, която предизвика изключителен интерес и допълнителни въпроси от страна на участниците в срещата. Екипът на проекта ще отправи допълнителни предложения към ръководството на Софийския университет за оптимизация на дейностите по дигитализация и използване на цифрово съдържание.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор с МОН № ДРНФ 02-14 /15.12.2009 г.