Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Връчване на сертификати на успешно преминалите краткосрочни обучения педагогически специалисти

   
Връчване на сертификати на успешно преминалите краткосрочни обучения педагогически специалисти

В Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха връчени сертификатите на успешно преминалите краткосрочни обучения педагогически специалисти по проект "Квалификация на педагогическите специалисти” на Министерството на образованието и науката по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Бенефициент е Министерство на образованието и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”.

Партньор на проекта е Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието – гр. Банкя. Бюджетът на проекта е 75.000.000 лв., а продължителността му е 33 месеца – в периода 27.01.2012 – 30.10.2014 г.

DSC_0175_600x400

Проектът и проведените обучения представи г-жа Цветелина Бенчева – административен директор на консорциум от водещите университети в страната, в който са включени Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Тракийският университет – Стара Загора, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Бургаският свободен университет и Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Висшите училища осъществяват обученията.

DSC_0187_600x400

Обучения са проведени в периода 15.07. 2013 – 01.08.2014 г. и обхващат четири тематични области: „Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности“, „Обучение на педагогически специалисти за придобиване знания умения и компетентности за работа в Интеркултурна среда”, „Обучение на педагогически специалисти за придобиване знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“, „Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка”.

 

Целевата група на проекта са педагогическите специалисти от почти всички учебни заведения в страната. В параметрите на проекта е заложено обучението на 23 400 педагогически специалисти. В резултат на проведените обучения са успешно обучени общо 21 922 педагогически специалисти в цялата страна. Само за град София през тези обучения са преминали 1 861 учители и детски учители, обхванати са почти всички учебни заведения в столицата.

След края на проекта обучените специалисти ще имат възможността да използват сайтове за обмяна на мнение и опит.

DSC_0217_600x400

Вилма Доменикова, регионален организатор за София град от Регионалния инспекторат по образованието, поздрави всички преминали обученията. „Надявам се всички да сте останали много доволни. Надявам се тези осъществени контакти между вас, групите, които се сформираха, това, на което ви научиха обучаващите ви, да продължавате да го внедрявате във вашата работа ежедневно, каза г-жа Доменикова.

DSC_0203_600x400