Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Участници в инициативата „Мениджър за един ден“ посетиха Софийския университет

   
Участници в инициативата „Мениджър за един ден“ посетиха Софийския университет

Бетина Георгиева от Ботевград и Гергана Клечарова от Разлог днес посетиха библиотека „Филологии“ и книгохранилището на Централната университетска библиотека. Двете ученички, които са участници в тазгодишното издание на инициативата „Мениджър за един ден“, бяха в заместник-министри за един ден в Министерството на регионалното развитие.

„Попаднахме тук благодарение на инициативата на „Джуниър Ачийвмънт“ – „Мениджър за един ден“. Регистрирахме се и на база нашите интереси бяхме избрани от Министерството на регионалното развитие“ – разказват двете момичета. Бетина е в 12 клас, а Гергана в 10, но и двете имат еднакви интереси – публична администрация. В Софийския университет те бяха придружени от началника на отдел „Югозападен район“ в Главна дирекция програмиране на регионалното развитие към Министерството на регионалното развитие Илиана Георгиева. „Момичетата днес са в ролята на зам.-министри и ги водя да се запознаят с добрите практики по нашите проекти“ – каза тя.

1

Бетина и Гергана разгледаха резултатите от успешното реализиране на проекта “Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплекс „Ректорат” на Софийски университет „Св. Климент Охридски” по договор № BG161PO001/1.1-07/2009/008 съгласно схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009” - „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007–2013 г.”

Със средства по проекта беше извършена реконструкция и модернизация на 1000 кв.м от книгохранилището на Университетската библиотека, цялостна реконструкция и модернизация на книгохранилището и читалнята на библиотека “Филологии” мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп до сградата на Университета на хора в неравностойно положение.

2

Директорът на Университетската библиотека д-р Анна Ангелова разведе момичетата из сградата и разказа накратко за историята й. Тя покани гостите си в книгохранилището на Университетската библиотека и демонстрира как се работи с новите подвижни стелажи, на които са подредени стотиците хиляди томове книги. Интересно е, че колкото по-натоварени са стелажите, толкова по-лесно се придвижват те. 70 тона желязо са докарани от Италия и са сглобени на място, за да се реализира проектът. Д-р Ангелова подчерта, че реализацията на проекта е станала изключително бързо, без да се спира работата на библиотеката и е коствало огромен труд на нейните служители.

4
3