Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Трета съвместна международна конференция „Архивите, университетите и социалните медии”

   
Трета съвместна международна конференция „Архивите, университетите и социалните медии”

В Конферентната зала на Софийския университет днес започна Третата международна конференция по проблемите на съвременната академична архивистика и мястото на архивите като социалнополитически институции в глобалната информационна среда.

Проявата е организирана съвместно от Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ към Софийския университет и Държавна агенция „Архиви“. Темата на докладите и дискусиите тази година е „Архивите, университетите и социалните медии“. Сред участниците, които споделиха своя национален и професионален опит са директори и завеждащи отдели в националните архиви на Франция, Великобритания, Германия, Швейцария, Финландия, Унгария, Естония и България.

Проф. дин Иван Илчев – ректор на СУ и ръководител на УХК „Алма матер”, приветства всички присъстващи в залата и отбеляза, че през последните 15 години архивите в цял свят са изправени пред предизвикателства, пред които не са стояли през цялата си история преди това. „От времето на месопотамските архиви до преди 15 години принципите на архивното дело не са се изменяли съществено. Изменяли са се медиите, но нещата са се движели в едни рамки”, допълни проф. Илчев.

Той отбеляза, че до голяма степен в миналото си отиват личните архиви, а дали ще бъдат запазени в техния електронен вид зависи най-вече от волята, желанието и осъзнаването на необходимостта от тях от наследниците.

1

Проф. Илчев

Проф. Илчев изрази радостта си, че темата на конференцията е предизвикала голям интерес и залата е пълна с млади хора. Той подчерта, че конференцията е плод на съвместната дейност на Софийския университет с Държавна агенция „Архиви” и с Комисията по досиетата и има за цел да социализира богатството на архивите. Проф. Илчев изрази своята надежда, че резултатите от конференцията ще бъдат публикувани и издадени в печатно или онлайн издание.

„Архивистиката е една от най-перспективните и най-европейски дисциплини, които се изучават в СУ и бих се радвал, ако тя привлече вниманието на млади, интелигентни и амбициозни хора”, каза в заключение ректорът на Университета.

„Темата за социалните медии е изключително актуална и отношението на архивните институции към тях е определящо те да бъдат адекватни на предизвикателствата на днешния ден и да отговарят на бързо растящата потребност на обществото да бъде информирано. Свободата и пълният достъп до информация е изконно право на съвременните граждани на света”, каза в уводните си думи председателят на Държавна агенция „Архиви“ Иван Комитски.

Той се спря на влиянието на новите социални медии върху нашето ежедневие, както и върху развитието на подрастващите. В България се оформя онлайн елит, който има реално и важно въздействие върху медийното съдържание и имиджа на различните компании, подчерта още той.

2

Иван Комитски

През март 2012 г. ДА „Архиви” става първата държавна институция-партньор на световната онлайн енциклопедия „Уикипедия". Това е мащабен проект, който от една страна спомага да се популяризира огромен обем от снимки и документи, позволява да се увеличи достъпът на ползващите фондовете, а от друга страна „Уикипедия“ се попълва с автентична информация, която няма как да бъде доставена от другаде. Изграждането на дигитален архив е дългосрочна стратегическа инициатива на ДА „Архиви”, подчерта г-н Комитски.

Иван Комитски представи и създадената и качена на сайта на агенцията дигитална колекция за загинали военнослужещи в балканските войни 1912-1913 г. по документи от държавния военноисторически архив, която предоставя информация и снимки за 48 000 български военнослужещи и дава уникална възможност да научим повече за своята родова и национална история. Друг сайт, поддържан от ДА „Архиви”, е за еврейската общност в България, както и сайт за протоколи и решения на Политбюро на ЦК на БКП 1944-1989 г.

От скоро съществува и още един сайт – фотоАрхив.bg , който предоставя бърз и лесен онлайн достъп до част от огромното фотодокументално богатство на ДА „Архиви”.

През 2012 г. в ДА „Архиви” са внедрени два нови софтуерни продукта за управление и автоматизация на архивните процеси – информационна система на държавните архиви и електронен регистър на националния архивен фонд.

Иван Комитски отбеляза, че от март 2012 г. служители на ДА „Архиви” участват в международен проект за изграждане на портал на европейските архиви. Предизвикателството към архивистите е голямо в условията на прекалено задоволени потребители, с постоянно нарастваща нужда от информация, каза още Иван Комитски.

3

Доц. Грозев

Доц. д-р Костадин Грозев от Историческия факултет на СУ, научен директор на УХК „Алма матер”, представи накратко УХК „Алма матер”. Той съществува и функционира от 2009 г. и е финансиран от Фонд „Научни изследвания”. Комплексът представлява широка платформа за интердисциплинарни изследвания, преподаване и иновативни практики в сферата на хуманитарните науки. Екипът на проекта е голям и в него участват представители на почти всички хуманитарни факултети на СУ, има партньори от държавни институции и други изследователски центрове и университети. В рамките на тази платформа се осъществяват различни дейности със стимулиране и увеличаване на изследователския капацитет на СУ, отбеляза доц. Грозев и като пример представи новата монография, издадена в рамките на УХК – „Българското документално наследство – архиви и институции на паметта” на доц. Анна Кочанкова от Историческия факултет на СУ.

4