Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Световен ден на Географските информационни системи 2014 г.

   
Световен ден на Географските  информационни системи 2014 г.

Евгения Караджова

Официалното откриване на Световния ГИС ден 2014 г. се проведе в зала „Роял“, хотел „Шератън“. Организатор на събитието е „ЕСРИ България“, изключителен представител на Esri Inc. за страната. Световният ГИС ден се отбелязва за 16- и път. В залата присъстваха проф. дин Иван Илчев, ректор на Софийския университет, Антъни Томпсън, директор на Световна банка за България, Аарт Вингерден, генерален директор на Esri Inc. за Европа, Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България, представители на министерства, университети, неправителствени организации, общини, учени и студенти.

Партньори на събитието са Софийският университет "Св. Климент Охридски", Националното сдружение на общините в Република България, Фондацията за реформа в местното самоуправление, Българският съвет за устойчиво развитие, Съюзът на архитектите в България, Българската асоциация по водите, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската академия на науките, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Българската картографска асоциация, Зелени Балкани, Съюзът на органистите в България, вестник „Строителство Градът“ и други .

Събитието откри г-жа Караджова, която поздрави присъстващите гости и колеги в залата и изрази удоволствието си, че всички заедно, за 16-а поредна година отбелязват този ден. „Световният ГИС ден е най-голямото международно събитие в областта на гео-информационните системи. На практика на този ден както в България, така и в цял свят академичните врати са отворени и ние споделяме нашите знания, нашия опит за бъдещото развитие на системите.“, заяви тя и добави, че този ден се отбелязва в цял свят и от името на ЕСРИ България изрази радостта си, че България достойно присъства на международната карта на ГИС деня. Г-жа Караджова специално благодари на партньорите на събитието и съвместната им работа.

2

Проф. дин Иван Илчев

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев поздрави всички присъстващи за Световния ГИС ден и отбеляза, че въпреки, че е историк, географията е негово хоби. „Като малък – любима книга ми беше „Кондуит и Швамбрания“ на Лев Касил, чийто герои упорито чертаеха географски карти на несъществуващи държави. И с огромен ентусиазъм следвах техния пример и си чертаех карти, разигравах ги. Така че много се радвам, че тук има толкова много млади хора и се надявам, че за тях ГИС е съчетание на тръпката между знанието, приключението и авантюризма“.

Проф. Илчев благодари на колегите от СУ, благодарение на които вече 13 години в Софийския университет се осъществява обучение по ГИС в рамките на три направления. „През тези години колегите от Геолого-географския факултет са дали на България повече от 120 специалисти, които сега работят във всички сфери на стопанството. Предполагам, че не малко от хората тук, са били възпитаници на СУ.“

7

Проф. Илчев отбеляза още, че създадените в Софийския университет Център за въздушно наблюдение и Център за космически изследвания са се оказали изключително полезни. „Искам да посоча, че от нова година, в рамките на Университетския хуманитарен комплекс , който е най-големият проект в областта на хуманитарните науки в България, започва да се работи по проекта HGIS – Thrace –Историко-географски информационни системи – Тракия. Това е първият проект от този род в света, в който ще се изследва не е един град и не една малка територия, не малък хронологически отрязък от време, а цялата територия на Тракия за един период от повече от две хиляди години“. Ректорът уточни че в този проект участват три научни колектива от Софийския университет, някои от които са ръководени от колеги от БАН. Проф. Илчев изрази надеждата си, че след три години – какъвто е срокът на проекта, ще има добра историко-географска платформа за този регион.

Накрая бих искал да благодаря на ЕСРИ за жеста, който направиха към преподавателите на СУ, давайки им лиценз да работят с техния продукт, така че надявам се, че колегите ще бъдат вдъхновени и ще създават нови млади кадри. Успех!“ – заяви накрая на приветствието си проф. Илчев.

3

Доц. д-р Стелиян Димитров

Доц. д-р Стелиян Димитров, заместник-декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет, благодари на ЕСРИ за дългогодишното партньорство и подкрепа. „Ние продължаваме да сме единственият университет в България, който произвежда ГИС-специалисти на магистърско ниво. Сега разширяваме това обучение в различни специализации в областта на приложението на географско-информационните системи.“ – отбеляза той в словото си.

Христо Христов, директор електронно управление в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, поздрави организаторите на събитието и постави въпроса как възприемаме инструментариума на ГИС – като даденост или възможност за бъдещо развитие:

В 60-те години на миналия век, когато географските данни са се наслагвали върху печатни карти, сигурно не е било лесно на хората да оценяват и анализират пространствените взаимовръзки. Когато през 60-те се стига до идеята за компютърно наслагване на тези данни за земеделските земи, в Канада се заражда ГИС.” Той добави, че 50 години по-късно тези технологии са така навлезли в ежедневието, че не можем да си представим удобството, което те ни предоставят - в телефон, автомобил, военна техника, превенция, защита, анализ при аварии и злополуки, каквито ни съпътстват често. „Не можем без тези удобства. Освен това може да се каже, че това не е пределът, напротив, това са технологии на бъдещето и те тепърва ще овладяват нови сектори. Неслучайно един от основателите на ГИС казва, че единствено нашето въображение може да бъде граница на приложението на ГИС. Това са технологии и инструменти на младите хора преди всичко. С удоволствие чувам, че в учебните програми на СУ са заложени тези предмети, тъй като действително това е бъдещето“.

4

Христо Христов

Христо Христов съобщи, че ГИС технологиите намират все по-голямо приложение в работата на администрацията при разработване на електронни административни услуги и повишава ефективността и прозрачността в работата на администрацията. ГИС се използва при обосноваване на инвестиционни инициативи и разходите по тях, демонстрации и панели на евродирективи особено в областта на комуникацията на околната среда и водите. „Вярвам, че в днешната среща ще чуем още много примери за прилагане на ГИС и добри практики, които ще дадат още по-голям тласък за тяхното внедряване във всички сфери на нашето ежедневие.

5

Аарт Вингерден

Генералният директор на Esri Inc. за Европа Аарт Вингерден поздрави гостите и академичната общност и всички потребители на ГИС в България, които показват изключителна експертиза в сферата на географските информационни системи. „Впечатлен съм, тъй като през последните дни разбрах за много награди, спечелени на световно ниво от ГИС проекти в България. ГИС расте както в България, така и в целия свят“. В презентацията по-късно той запозна присъстващите в залата с тенденциите за развитие на ГИС.

6

Антъни Томпсън

Антъни Томпсън, директор на Световна банка за България, представи презентация за връзката между ГИС и Световната банка.