Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Стартира проектът за създаване на „Високотехнологичен клъстер София“

   
Стартира проектът за създаване на „Високотехнологичен клъстер София“

Ректорът на СУ подписа днес в Министерството на икономиката и енергетиката договора за безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на проект „Повишаване конкурентноспособността на „Високотехнологичен клъстер София” ДЗЗД чрез създаване на изпитателна лаборатория с най-съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности”.

Проектът е по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Максимална обща сума на проекта е 3 810 811,00 лв., а продължителността е 12 месеца.

През април 2013 г. бе подписан договорът, с който се поставя началото на първия реално действащ клъстер. Обединението „Високотехнологичен клъстер София“ е между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и десет български компании, работещи в областта на високите технологии. Сред основните цели на обединението са споделянето на ресурси, оборудване, обмяна на знания, опит и добри практики за контрол върху качеството на продуктите и услугите, създаване на конкурентни условия за развитие на високите технологии, както и сътрудничество с академичните и научни институции за повишаване качеството във високите технологии.

1