Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет отново е лидер според Рейтинговата система на висшите училища в България

   
Софийският университет отново е лидер според Рейтинговата система на висшите училища в България

Според актуализираната Рейтингова система на висшите училища в България Софийският университет „Св. Климент Охридски” отново е водещ университет в страната. Най-старото висше училище в България обучава в 25 професионални направления. В три от тях - Медицина, Фармация и Обществено здраве, няма данни за СУ в актуализираната рейтингова система, тъй като специалностите в тези направления са нови. Алма Матер заема първо място в класациите на 18 направления. В следващите издания на Рейтинговата система ще бъдат включени и данни за завършилите Медицинския факултет и новата специалност Фармация.

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България се актуализира и поддържа в резултат от изпълнението на проект „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В новото си издание Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища по 52 професионални направления на основата на над 70 индикатора, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в системата е използвана информация от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, Информационната система на Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, международни библиографски данни, както и от анкетни проучвания сред студенти, преподаватели, работодатели и служители във висшите училища.

Нов елемент от Рейтинговата система е възможността да се направи връзка между реализацията на завършилите и пазара на труда. Софийският университет обучава специалистите с най-високия среден доход сред завършилите висше образование в България. Средният осигурителен доход на висшистите от професионално направление „Информатика и компютърни науки“ е 1775,11 лв., с което СУ заема челното място. В топ 10 от най-добре платените направления в България са още три – Икономика, Математика, Администрация и управление, в които се обучават студенти от СУ.