Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Шест проекта са одобрени за финансиране от Университетския фонд за стратегическо развитие

   
Шест проекта са одобрени за финансиране от Университетския фонд за стратегическо развитие

Първите шест проектни предложения за финансиране от новосъздадения Университетския фонд за стратегическо развитие бяха одобрени от комисия, назначена със заповед на ректора на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев.

След разглеждане на постъпилите 29 проектни предложения комисията, в която влизат заместник-ректорът по научно-изследователска и проектна дейност чл.-кор.проф. дбн Румен Панков, заместник-ректорът по стопанската дейност доц. д-р Евгения Бенова и главният финансист Елена Петрова, предлага да бъдат финансирани следните проекти:

 

1. Изграждане на учебно-научен център (малък лабораторен комплекс) по технология на лекарствените форми за нуждите на специалност „Фармация“ на стойност 73 000 лв.;

2. Благоустрояване и паркоустрояване на Студентски лагер в Университетската ботаническа градина Варна във връзка с повишаване качеството на обучение на стойност 280 000 лв.;

3. Постигане на европейски стандарти на опорното мрежово осигуряване чрез изграждане на високоскоростен и надежден достъп до Университетските информационни системи на стойност 99 100 лв.;

4. Облагородяване на парковото пространство в кампус „Лозенец“ на стойност 105 000 лв.;

5. Ремонт на медния покрив на централния куполен ансамбъл на стойност 157 000 лв.;

6. Ремонт за отопление и целогодишно използване на базата на Център „Родопи“, с. Славейно на стойност 30 000 лв.

 

Комисията подкрепя и следните проекти и препоръчва те да бъдат допълнени и подадени в следващата проектна сесия:

 

1. Ремонт и изграждане на съвременен спортно-рехабилитационен център за нуждите на академичната общност на Софийския университет;

2. Изграждане на зала 230 във Факултета по начална и предучилищна педагогика като аула и

3. Реконструкция на Западното крило на Факултета по журналистика и масова комуникация.

 

Университетският фонд за стратегическо развитие е създаден през 2013 г. Той финансира проекти за развитие на научната, творческата и учебната дейност на Софийския университет, както и за развитие на информационната структура, цялостната управленска система, модернизация, преустройство, ремонти. Средствата във Фонда се набират от държавния бюджет чрез субсидията и отчисленията на факултетите, както и от дарения, спонсорства и други допустими от закона приходи.