Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Семинари в рамките на проект на ФКНФ за обучението на преводачи

   
Семинари в рамките на проект на ФКНФ за обучението на преводачи

През изминалата седмица в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха информационно-обучителни семинари за преподавателите по превод във Факултета по класически и нови филологии в сътрудничество с партньорите от Българската асоциация на професионалните преводачески агенции.

На 13, 14, 20 и 21 февруари екипът на проекта „Привеждане на обучението по превод във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“ (BG051PO001-3.1.07-0068, ОП „Развитие на човешките ресурси) проведе информационно-обучителни семинари за преподавателите по превод във факултета в сътрудничество с партньорите от Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА).

2_fknf

Бяха поднесени презентации и проведени дискусии по теми, свързани със съдържателното и техническо-административно обновление и хармонизиране на обучението по превод в бакалавърска и магистърска степен на висшето образование, от една страна, и с възможностите за въвеждане на нови дисциплини, директно свързани с пазара на труда. Представители на преводаческа агенция „Софита“, преводаческа агенция „Интерланг“ и компания за информационни услуги „AII Data Processing” запознаха аудиторията с онези аспекти от дейността на своите компании, които налагат усвояването на нови, нетрадиционни, знания и умения.

3+fknf