Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Съвместен геномен център в СУ поставя ново начало на биоикономиката в България

   

Съвместният геномен център между Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Селскостопанската академия започва своята работа като високотехнологичен център на 10.03.2010г. Центърът е финансиран от Министерството на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите. Ръководители на центъра са акад. Атанас Атанасов и проф. Мария Шишиньова.

Целта на СГЦ е да служи като първия модел на високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса. Стремим се СУ отново да се развие като водещ изследователски център в тази област”, казва акад. Атанасов.

1

Акад. Атанас Атанасов

Центърът създава иновативни продукти с висока добавъчна и конкурентна способност и пазарна ниша, имащи отношение към здравето на човека; предоставя висококачествени услуги, свързани с определяне на качеството на растителна и животинска продукция и безопасността на храните, осъществявани от висококвалифицирани специалисти; обучава високотехнологични кадри; предоставя консултантски услуги за ефективно партниране на бизнеса в областта на високите технологии.

2

Една от основните идеи на създателите на СГЦ е той да е в полза на малкия и средния бизнес, за да може българският потребител да живее по-добре и да е по-здрав. „Искаме Геномният център да бъде модел, който да покажем, че може тези неща да се реализират и да станат. За това свидетелства и интересът на малкия и среден бизнес към нас. Можем да помогнем на държавата да контролира вноса и износа на качествени хранителни продукти. Искаме да затворим цикъла – разработване на продукт, патентоване и връзката с бизнеса, който го предлага на пазара”, подчертава акад. Атанас Атанасов.

3

Проектите на СГЦ с цел създаване на конкурентноспособен продукт се изграждат на базата най-вече на естественото и уникално българско биоразнообразие и традиционни продукти, имащи отношение към здравето на човека, недублирането на западни проекти и намерения, обединението на интересите на академиите и университетите с тези на бизнеса, ефективното прилагане на високотехнологични методи и съоръжения, прилагането на принципа на интердисциплинарен и високоекспертен състав, ефективно международно коопериране, ефективен технологичен пренос, защита на интелектуалната собственост, ясен пазар и маркетинг, инвестиционен интерес, създаване на стартиращи фирми.

4

„Търсим такива продукти, които да помогнат на малкия бизнес. Например маврудът. Той е традиционен български продукт, един от най-признатите в света, една от легендите на България. Ние трябва да докажем кое е уникалното в него, къде е тайната, какво стои зад легендата за мавруда. Насочени сме към традиционните продукти от биологичен аспект. България по принцип е една от най-чистите страни в света. Единственото положително нещо, което може би е станало след промените е, че със загиването на индустрията, замърсяването на околната среда е далеч по-малко. Това е много положително и трябва да се използва, за да може България да остане екологично чиста, да произвежда чисти продукти, които пък са от голяма полза – ключов елемент за човешкото здраве”, категоричен е акад. Атанасов и допълва: „Не може при начина на живот, който води българинът, особено свързан с вносни храни, които нямат корени в България. Храната е важна, защото тя поема макро и микро елементи и всички останали хранителни съставки от почвата и синтезира, благодарение на това слънце и това небе, под което ние живеем, такива полезни съединения за човешкото здраве – защото ние сме се родили тук на същата земя. Така се получава баланс”.

5

Центърът разработва програми за глобалните климатични промени (водния дефицит, вредни емисии, алтернативни източници за енергия, продоволствения проблем, биологичното разнообразие, значими болести при човека и животните), традиционни и екологични храни и тяхната интелектуална защита. Центърът предлага и допълване на дейности, осъществявани от държавните органи за контрол: за безопасност и качество на храните, качество на посевния и посадъчен материал, качество на породния състав, рискови фактори за здравето на човека (наркотици, допингови съставки, нови лекарствени средства, алкохол) диагностика на някои нови заболявания при човека и животните, антиоксидантна активност на хранителни продукти; обучение на експерти в геномните технологии.

6

Най-малко два пъти годишно СГЦ организира и провежда национални и международни курсове, школи и семинари за обучение на студенти, магистри, докторанти. Курсовете са част от образователната програма на Биологическия факултет на СУ и включват както теоретична част, така и демонстрация на работа с наличната високотехнологична апаратура. В тях могат да участват и студенти и от други университети в България и чужбина.

7

Центърът предлага и сервизни услуги в областта на геномиката (качество на посевен и посадъчен материал, породния състав и тяхната чистота и други), метаболомиката (качество и безопасност на храните, включително ГМО и други) и биоинформатиката.

8

В Геномния център има с модерни технологични оранжерии и растежни камери. Професионалният екип от специалисти гарантира успешното провеждане на изследователската работа.

Връзката между Геномния център и бизнеса е с цел създаване на нови или усъвършенстване на познанията относно традиционните български продукти, имащи отношение към здравето на човека. СГЦ предлага консултации относно състоянието на: биоикономиката в други страни на света и как да се създадат конкретни и действени контакти с тях; как да се осъществи технологичен пренос; какви са пазарите и цените; защита на интелектуалното право; привличане на инвестиции; създаване на стартиращи фирми.

9