Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по математика I продължава първата кандидатстудентска сесия на СУ за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по математика I продължава първата кандидатстудентска сесия на СУ за учебната 2014/2015 г.

Татяна Цонкова от Сливен изтегли
Тема № 3

Днес в 14.00 часа започна изпитът по математика I в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В 65-а аудитория на Ректората Татяна Цонкова от Сливен изтегли Тема № 3. Кандидат-студентите, които се явяват на конкурсния изпит днес, са 639.

Заместник-ректорът по учебната дейност на Софийския университет доц. д-р Милена Стефанова поздрави кандидат-студентите за избора им да се явят на изпита по математика в Софийския университет. „Ще видите, че освен че това ще ви бъде предизвикателство, ще бъде и забавно предизвикателство.“ Доц. Стефанова пожела успех на всички.

Председателят на комисията доц. д-р Христо Ганчев покани най-смелия кандидат-студент да изтегли една от трите теми, подготвени за изпита. Татяна Цонкова от Сливен изтегли Тема №3. Пред присъстващите тя отвори и контролните теми.

matematika_1

Изпитът по математика I в СУ "Св. Климент Охридски" е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решения. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.