Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Резултати от второ класиране и среща по проект BG051PO001-3.3.06-0045

   
Резултати от второ класиране и среща по проект BG051PO001-3.3.06-0045

Приключи вторият етап на класиране за бенефициентите по Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Резултати от класирането:

Група А

1. Екатерина Алтънкова

2. Милена Петрова Маринкова

3. Константин Георгиев Поборников

4. Радея Николаева Гешева

5. Емануела Славомирова Свиларова

6. Зорница Николова Лъчезарова

Група Б

1. Мирослава Андреева Стефанова

2. Женя Петкова Йорданова

3. Цвета Ганчева Ганева

Преместени в група Б

1. Мая Николаева Радичева – ФСФ

2. Моника Анатолиева Михайлова – ФНПП

 

Срещата с бенефициентите от второто класиране е на 19 февруари от 16 часа в 176 ауд. в Ректората.

Добре дошли в екипа на Проекта на одобрените, приятна и ползотворна работа.