Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. дхн Димитър Тодоровски бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дхн Димитър Тодоровски бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента

Проф. дхн Димитър Тодоровски

В Заседателната зала на Факултета по химия и фармация на Софийския университет проф. дхн Димитър Тодоровски бе удостоен с Почетния знак на СУ със синя лента. Високото отличие му бе връчено от заместник-ректора на Софийския университет проф. дпн Албена Чавдарова.

На събитието присъстваха колеги и приятели на проф. Тодоровски, негови студенти и докторанти. Бе прочетен поздравителен адрес от името на проф. д-р Митко Георгиев, ректор на Химикотехнологичен и Металургичен университет. Заместник-деканът на Факултета по химия и фармация доц. д-р Анела Иванова връчи на проф. Тодоровски още една награда – Грамота за най-добър лектор от името на випуските 2012 и 2013 г.

DSC_0822_600x400

Проф. Тодоровски заяви, че е трогнат от високото отличие и признание. Пред аудиторията той каза, че редом с дълбоката благодарност в такъв момент човек неволно си задава въпроса „Наистина ли добре живях? „Работих и живях с прекрасни колеги и прекрасни хора. Не бих могъл да изброя всички, от които съм получил нещо добро – помощ, съдействие, подкрепа, съвет, просто добра дума.” Професорът заяви още, че е дълбоко задължен на проф. Киркова, на проф. Лазаров и на всички свои колеги от катедрата по неорганична химия, които са му оказвали толкова голямо съдействие в целия му професионален път, включително и като ръководител на катедрата.

DSC_0832_600x400

Проф. Тодоровски отбеляза, че е имал възможност да се запознае с обучението по химия и по химически технологии из цялата страна. „Оценявам успехите на всички колеги, но съм свидетел на признанието на всички тях на водещата роля на Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Зная колко много направихте в последните години и колко много ви е струвало. Имате пълното право да се гордеете с резултатите от вашия труд, да изпитвате удовлетворение.” Професорът пожела на колегите си да изпитват това удовлетворение и когато бурните им години отминат.

DSC_0872_600x400

Димитър Стефанов Тодоровски е роден на 20.02.1944 г. в Стара Загора. Завършва Химическия факултет на СУ, специалност „Химия – производствен профил”. Веднага след дипломирането си е назначен като химик в Катедрата по неорганична химия към факултета, а през 1969 г. става асистент по Радиохимия в същата катедра.

Специализира в Университета на Кеймбридж, Великобритания при проф. А. Г. Мадок през 1973-1974 г. в областта на ядрената химия. След докторантура на самостоятелна подготовка, през 1982 г. защитава дисертация за получаване на научната степен „Кандидат на химическите науки” по радиохимия. През 1984 г. става доцент по неорганична химия. През 2008 г. ВАК му присъжда научната степен „доктор на химическите науките” по научната специалност „Неорганична химия”. През 2009 г. е избран за професор.

Проф. Тодоровски е бил директор на НИПКИ по специални химикали, София (1987-1990 г.), на Института по чисти и особено чисти вещества при Химическия факултет на Софийския университет (1989-1994 г.), ръководител на Лаборатория по радиохимия при Катедра „Обща и неорганична химия“ (2001-2004 г.) и ръководител на Катедра „Обща и неорганична химия“ (2000-2008 г.).

DSC_0891_600x400

Проф. дхн Димитър Тодоровски има богат преподавателски опит, свързан с разработване и четене на лекционни курсове и лабораторни упражнения в областта на неорганичната химия и радиохимията. Чете лекции по обща и неорганична химия, химия на редкоземните елементи, основи на научно-информационната дейност, реакторна химия, радиометрия и радиационна защита, метод на радиоактивните индикатори и радиохимия, радиометричен и радиологичен анализ. Преподава на студенти от редица специалности: химия, биология, молекулярна биология, геология, екология, биология и химия, физика. Под ръководството на проф. Тодоровски са защитени над 55 дипломни работи и 10 докторски дисертации.

DSC_0894_600x400

Той е инициатор и един от основоположниците на специалността “Ядрена химия” във Факултета по химия и фармация, основана през 2006 г., с цел да възроди образованието в това направление в страната и да създаде ново поколение ядрени химици. През последните години от преподавателската си дейност е ръководител на четири дипломни работи на студенти в бакалавърската и магистърската специалност „Ядрена химия” и чете лекционен курс „Химия на горещите атоми” на първия випуск ядрени химици.

Проф. дхн Д. Тодоровски развива активна и разнообразна научно-изследователска дейност в следните направления: неорганична химия (неорганичен синтез, методи за получаване на особено чисти вещества, механохимия, химия и технология на редкоземните съединения и материали на тяхна основа, получаване и охарактеризиране на тънки филми, фотокатализ); радиохимия (неутронно-активационен анализ, определяне на тритий, механохимични ефекти при съединения на 5f-елементи, ефекти на йонизиращата радиация върху фотокаталитични процеси); ядрена химия (химия на горещите атоми).

DSC_0885_600x400

Участва в редица научни изследвания в сътрудничество с реномирани научни институти и университети от Полша, Япония, Русия.

Проф. Тодоровски е автор и съавтор на над 180 научни публикации, отпечатани в реномирани международни и национални научни списания и над 120 доклади на научни форуми, представени у нас и в чужбина. Активно участва в национални и международни изследователски проекти в областта на неорганичната химия (получаване на вещества с висока чистота, химия на редкоземните съединения) и радиохимията (неутронно-активационен анализ, радиохимичен анализ на охлаждащата вода от ядрените реактори, приложение на радиоактивни индикатори в научни изследвания), както и на редица договори за производство на химически реактиви и вещества с висока чистота.