Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. д-р Масимо Малаго бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Проф. д-р Масимо Малаго бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Проф. д-р Масимо Малаго

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Масимо Малаго – водещ европейски експерт в областта на чернодробната, панкреасната и жлъчната хирургия, хирургичното лечение на злокачествени заболявания и на чернодробната трансплантация.

Проф. Масимо Малаго работи повече от десет години с български партньори от Университетската болница „Лозенец“. Под негово ръководство в болницата през 2004 година е направена първата трансплантация на черен дроб в България. Той има изключителен личен принос както за изграждането на наши експерти, така и за първите практически стъпки в областта на съвременната трансплантология у нас, а в последните години и за утвърждаването на Университетската болница „Лозенец“ като водещ център за трансплантология в района на Югоизточна Европа. Член е на научно жури и гост-лектор в Медицинския факултет.

Церемонията бе открита от декана Медицинския факултет на Софийския университет проф. д-р Любомир Спасов, дм, който представи пред аудиторията биографията на д-р Малаго.

DSC_1106

Проф. д-р Любомир Спасов, дм

Професор д-р Масимо Малаго преподава в Университетския колеж в Лондон и в Лондонския университет и работи в Кралската свободна болница в Лондон. Има изключителни постижения в съвременната клинична медицина, между които могат да се изтъкнат първата хепатектомия на жив донор и първата успешна чернодробна трансплантация от жив донор в Европа.

Проф. д-р Масимо Малаго има над 280 статии в авторитетни периодични издания и над 8500 цитирания. Носител е на множество международни признания, включително от един от най-силните центрове за медицински изследвания в света Майо Клиник, Рочестер, САЩ. Допринесъл е изключително за разширяване на географията на съвременната трансплантология като е внедрил трансплантация на панкреас и техниката на чернодробна трансплантация от жив донор в редица болници на САЩ, Европа и Азия.

DSC_1132

Проф. Малаго благодари за високото отличие. В академичното си слово, посветено на хирургията и лечението на чернодробни заболявания, той посочи примери от дългогодишния си опит и се спря специално на трансплантациите, извършени в България.

DSC_1212
DSC_1125
DSC_1250