Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. д-р Александър Стойнов бе награден с почетен знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ с огърлица

   
Проф. д-р Александър Стойнов бе награден с почетен знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ с огърлица

Проф. д-р Александър Стойнов

Отличието бе връчено в 292-ра аудитория в рамките на тържественото откриване на академичната учебна 2014-2015 година в Юридическия факултет от заместник-ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, който изрази удоволствието си да поднесе наградата на един високоуважаван преподавател от Юридическия факултет.

Деканът на ЮФ проф. Сашо Пенов заяви пред аудиторията в залата, че днес най-високото отличие на Софийския университет получава един от преподавателите във факултета, който преподава дълги години с ум и сърце, а със своя принос в наказателно-правната наука е създал забележими произведения и съществени и важни проекти за изменения на законодателството.

Проф. д-р Александър Стойнов е роден на 8 юни 1949 г. в гр. София. Завършва средно образование през 1968 г. в лицей „Декарт“ при Френската културна мисия - гр. Алжир и висше образование през 1974 г. в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Започва преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ като асистент по наказателно право през 1977 г., а през 2004 г. получава званието професор. Доктор по право е на Софийския университет. Специализирал е в Париж, в Института за сравнителноправни изследвания и в Юридическия факултет на Сорбоната по въпросите, свързани с жертвата на престъплението. Наред с това е специализирал и в областта на основните права на човека в Юридическия факултет на Университета в гр. Монпелие, Франция.

DSC_0938_600x400

Проф. Стойнов преподава задължителните дисциплини Наказателно право – обща част и Наказателно право – особена част в ЮФ, специалност „Право”. Проф. д-р Александър Стойнов е обучил успешно хиляди студенти по всяка една от двете дисциплини. От тях над 100 са чуждестранни студенти. Съществен е приносът на проф. Стойнов и за практическата насока в обучението на студентите по право. Участва като научен консултант и като научен ръководител при обучението на множество докторанти по наказателно право.

Името на проф. д-р Александър Стойнов се е превърнало в символ на принципност и високи критерии за обучението по право. Това рефлектира върху авторитета на Катедрата по наказателноправни науки, на Юридическия факултет и на Софийския университет като цяло, като основен и най-реномиран център на качествено юридическо образование в страната. Безспорните му качества на учен са причина да бъде канен като лектор и в чужбина. Проф. д-р Стойнов е изнасял лекции в юридически факултети във Франция и Сърбия.

Обучението по наказателно право в ЮФ на СУ се осъществява понастоящем по програма и конспекти, изготвени от проф. Стойнов. Те обхващат максимално широк кръг проблеми на наказателното право, както от общата, така и от особената част.

Проф. д-р Александър Стойнов е автор на множество монографии, учебници, лекционни курсове, статии и студии на български, руски, френски и немски език. Над 10 книги и учебници, последните многократно преиздавани, включително и на брайлови издания. Десетки статии и студии по широк кръг въпроси на наказателното право, включително по проблемите на защита на банковата тайна, за жертвата на престъплението, престъпленията против личността, престъпленията против правата на гражданите, престъпленията против собствеността и т.н.

Практически през последните над 15 години няма научна публикация по проблеми на наказателното право в България, в която да не са цитирани научните публикации на проф. Стойнов. Няма съдебен и прокурорски акт, в чиито мотиви да не са съобразени теоретичните разработки на проф. Стойнов.

DSC_0947_600x400

Неизменно е канен за участие в сформираните от различни правителства работни групи за изработване на проект за нов Наказателен кодекс от 1993 г. насам. Член е на комисията по помилванията при президента на Република България от 2002 г. до 2011 г. Член е на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание на Република България от 2003 г.

Приносът на проф. Стойнов СУ и ЮФ е не само като изтъкнат учен и преподавател, но и като административен ръководител. Заместник-декан на Юридическия факултет е от април 1995 г. до май 1999 г. и ръководител на Катедрата по наказателноправни науки 1994-1996 г. и от 2000 г. до 2008 г.

След връчването на високото отличие проф. д-р Стойнов произнесе пред аудиторията академично слово за развитието на българското наказателно право.