Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Представяне на документалния сборник „ДС и „вражеските” радиостанции”

   
Представяне на документалния сборник „ДС и „вражеските” радиостанции”

В Конферентната зала на Софийския университет беше представен четиринадесетият документален сборник от поредицата „Из архивите на ДС” на тема „ДС и „вражеските” радиостанции”. Представянето бе организирано от Комисията по досиетата в партньорство с Университетския комплекс по хуманитаристика "Алма матер" и Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Събитието бе открито от доц. Костадин Грозев, научен директор на УХК „Алма матер“, който изрази радостта си, че дълготрайното и ползотворно сътрудничество между Историческия факултет на СУ, УХК „Алма Матер” и Комисията по досиетата е довело до тази серия представяния на научноизследователската продукция на комисията - поредицата „Из архивите на ДС”. Той изрази радостта си, че за пореден път залата е пълна с хора, които са привлечени от интересната тема, на която е посветен новият сборник.

Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата, запозна присъстващите с основните акценти от разгледания в сборника проблем. Тя подчерта, че много рядко историята на България е разказвана през автентични документи, както е в този случай, и допълни, че подборът на документите е осъществен изцяло от млади специалисти. Тя изрази и радостта си, че сред публиката в залата има много хора, работили в т.нар. „вражески” радиостанции преди 1989 г., както и след това.

1

Новият том от поредицата „Из архивите на ДС” включва 115 документа, поради ограничението от броя на страниците, докато в дигиталния му вариант са публикувани 228 документа. В сборника са представени основно шест „вражески” радиостанции – „Горянин”, „Христо Ботев”, BBC, „Свободна Европа”, „Дойче веле” и „Гласът на Америка”. В документите на ДС има засечени данни за още 20 вражески радиостанции, чиито сигнали са стигали до територията на България, но не за всички от тях има документи. Поради тази причина в сборника те са маркирани и има приложена кратка анотация за всяка от тях.

Екатерина Бончева отбеляза, че екипът, подготвил сборника се е насочил към тези шест радиостанции, защото към тях е имало най-силен оперативен интерес от страна на ДС. За тях има запазена документация в т. нар. литерни дела – групова разработка и наблюдение на определена радиостанция. Според ДС целта им е да „ерозират социалистическия строй, да разложат морално и политически народа и да реставрират буржоазно-капиталистическите порядки”, отбеляза Екатерина Бончева. На всички тях се приписва и съществена роля за криминалната престъпност в България. Не на последно място интересът е налице и защото в тях работят хора, определяни за изменници на родината и вражеска емиграция. Към тях е имало оперативен интерес от една страна като към хора, които е трябвало да бъдат наблюдавани и разработвани, а от друга - като към хора, които трябва да бъдат вербувани.

2

Тъй като отношението на ДС към всяка от радиостанциите е различно и нееднозначно, Бончева проследи отношението на ДС към всяка една от тях. Като най-вражеска е определяна „Свободна Европа”, с псевдоним „Латерна”. Тя е създадена през 1950 г. като част от Американския комитет за свободна Европа. Основните обвинения са, че пропагандира буржоазния начин на живот, дискредитира Българската комунистическа партия и ръководната й роля, подстрекава към различни форми на провокация, разчита на реакционно настроените елементи в България и др. Към нея са били налагани и различни оперативни мероприятия - т. нар. мокри поръчки. Като пример Екатерина Бончева посочи, че в един от документите, поместени в сборника, на две места се отбелязва, че трябва да се пристъпи към физическото унищожаване на конкретен обект.

Докато заглушаването на радио „Свободна Европа” е било почти плътно, то за ВВС, с псевдоним „Бърлогата”, е зависело от съдържанието на конкретните предавания. Имало е период, в който те са се чували, но по време на чешките събития от 1968 г. радиото се заглушава напълно. Българската секция на радиото е основана през 1940 г.

3

В поместените документи по отношение на ВВС се посочва, че „с материалите по проблемите на България трябва да се работи много внимателно, защото журналистите в ВВС се стремят да правят пропагандата, пригаждайки я към духа на добронамереност и доброжелателност”, отбеляза Екатерина Бончева. В ВВС има и много музикални предавания, които също са обект на вниманието на ДС, защото са насочени към младежката аудитория. Според тях чрез тези предавания, които включват музика по желание, конкурси, викторини, младежта бива разлагана морално и се обработва в антикомунистически дух.

Екатерина Бончева представи накратко и останалите „вражески” радиостанции. Първото излъчване на радио „Дойче веле” на български език е на 19 август 1963 г. За него се отбелязва, че постоянният акцент в радиопредаванията е антисъветизъм. Радио „Горяни“ е гласът на българската съпротива. Радио е на първото съпротивително движение в цяла Източна Европа. Започва да излъчва на 21 февруари 1950 г. и последното му излъчване е през 1962 г. Според документите, работещите в радио „Христо Ботев“ са се опитвали да всеят смут в партийните редици.