Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / „Първият геолог на България” – юбилейна изложба в Университетската библиотека за проф. Георги Златарски

   
„Първият геолог на България” – юбилейна изложба в Университетската библиотека за проф. Георги Златарски

Във фоайето на Университетската библиотека бе открита изложба, посветена на 160-годишнината от рождението на проф. Георги Н. Златарски – основоположник на геоложката наука у нас, университетски преподавател, несменяем титуляр на Катедрата по геология, два пъти ректор на Алма матер (1897/98 и 1901/02), действителен член на Българското книжовно дружество, член основател и първи председател на Българското природоизпитателно дружество.

Съорганизатори на изложбата са Геолого-географският факултет и Университетският архив.

Изложбата бе открита от директора на Университетската библиотека д-р Анна Ангелова, която сподели пред присъстващите, че независимо, че това е поредната изложба, която се открива в Университетската библиотека, е изключително развълнувана, защото за първи път във фоайето на библиотеката има толкова много геолози. „Поводът е повече от достоен. С тази изложба отдаваме чест на основоположника на българската геология, на първия сред първите – проф. Георги Златарски“.

DSC_0570_800x533

Директорът на Университетската библиотека издаде една малка тайна: проф. Златарски изключително много се е интересувал от книги и библиотеки. Името му се свързва с няколко комисии, работели по организацията на Народната библиотека, но и също така и в полагането основите на библиотеката на Геологическия институт в Софийския университет. „Представяме на вашето внимание както трудовете на проф. Златарски, така и изписаното за него, но също така – за първи път, част от архива на проф. Златарски, който заслужава да се види.“

Деканът на Геолого-географския факултет – доц. д-р Марин Иванов заяви пред присъстващите, че за него проф. Златарски е митична фигура в българската геология: „Това е човекът, който е положил основите на редица направления в геологията, човекът, който е започнал сам проучването на българските земи в едно време, в което не е било никак лесно да се работи върху геоложките обекти в България.“

Доц. Иванов разказа интересни факти от житейския и професионален път на проф. Георги Златарски и го определи като изключителна целеустремена творческа личност, като човек, който си е поставял и постигал високи цели, който със своята ерудиция е впечатлявал за времето си и редица учени от европейските страни. Доц. Иванов сподели и за предците на големия геолог, които са били радетели за българщината.

Деканът на Геолого-географския факултет на СУ разкри за огромната дейност на проф. Златарски и ролята му в българската палеонтоложка наука, за първата карта и редица научни трудове, които имат своето голямо значение и в световната наука в областта на геологията.

Илонка Колева, началник на Университетския архив, представи архива на проф. Г. Златарски, който включва лекции по палеонтология и геология, много геоложки проучвания, тетрадки. За съжаление са запазени много малко документи от неговата административна дейност в Университета. Запазени са няколко интересни документа от първия му мандат като ректор, но не и от втория и от мандата му като декан на ГГФ. Илонка Колева отбеляза, че архивен фонд на проф. Г. Златарски има предаден в научния архив на Академията на науките, но е с по-малко архивни единици. В Университетския архив има над 300 документа. Сред тях са и почти всички по-големи негови трудове в ръкопис. Изключително ценен е запазен ръкопис на атлас по палеонтология, който не е издаван.

Илонка Колева изрази надежда студенти и преподаватели да проявят интерес към изложбата и благодари на наследниците на проф. Г. Златарски, че са оказали такава висока чест на Университета – именно тук да се съхранява великолепният архив на проф. Златарски. След тези заключителни думи деканът на ГГФ доц. Иванов връчи свидетелство за дарение на наследниците на проф. Златарски.

DSC_0594_800x533

Светла Златарска, която е един от наследниците на Георги Златарски и дъщеря на проф. Васил Златарски обясни, че баща ѝ много дълго е пазел архива на проф. Златарски „Желанието на баща ми винаги е било този архив да се съхранява именно в Софийския университет”. Тя благодари на всички колеги, които са работили по материалите.

„160 години ни делят от раждането на проф. Георги Златарски, за когото Джеймс Баучер пише, че е най-ерудираният човек в България по онова време”, подчерта Светла Златарска и допълни „И като ректор, и като учен, и като човек, запомнен от студентите си, той е личност от калибър, мащаб и класа, от които не съм сигурна, че има много в съвременна България.”

Тя отбеляза, че като филолог разглежда с възхищение запазените архивни документи - кореспонденцията на проф. Златарски с Иречек, приятелството му с Алеко Константинов, начинът, по който са подготвени лекциите, прецизността на бележките. „Всичко това е невероятно не от геологическа, а от филологическа гледна точка", отбеляза Светла Златарска.

Д-р Ангелова изрази своята надежда повече млади хора да разгледат изложбата и да се докоснат до големия български учен проф. Георги Златарски.

DSC_0555_800x533
DSC_0560_800x533
DSC_0569_800x533
DSC_0603_800x533
DSC_0609_800x533