Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Международна научна конференция в чест на 85-годишнината на спортната дейност в Алма матер

   
Международна научна конференция в чест на 85-годишнината на спортната дейност в Алма матер

Международната научна конференция по спорт "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" беше открита в Зала 2 на Ректората. Присъстваха заместник-ректорът Анастас Герджиков, проф. Анжелина Янева, директор на Департамента по спорт на СУ, гости от български и чуждестранни университети.

Проф. Анжелина Янева отбеляза, че това е шестата поред научна конференция: „За тези няколко години нашият форум се превърна в мощен научен фактор и се надявам днешната конференция да продължи в този академичен дух, който сме въвели и с това да осъвременим насоките на развитие на физическото възпитание и спорта.”

 

Заместник-ректорът проф. дфн Анастас Герджиков откри форума. Той поздрави Департамента по спорт по случай годишнината му, както и всички участници в международната научна конференция.

1

„Вашата дейност и тази конференция е важна, защото сме длъжници на студентите не само на Софийския университет по отношение на спорта и на възможностите, които им предлагаме.”, добави зам.-ректорът.

Той допълни още, че това е свързано с проблемите, които винаги сме имали като държава с финансите и съответно с базите, но също и с важни неща като теоретическата подготовка, методиката и с практическото приложение на тези теоретични знания в подготовката на младите хора.

Проф. Герджиков пожела на участниците в конференцията успех в това да намерят не само съвременните тенденции, но и начина да ги приложат на практика.

В конференцията участваха проф. Крум Рачев, доайен на теорията на физическото възпитание и спорта, старши експерт Любомира Радаева от Столична община, ръководители на Департаменти по спорт от други университети - доц. Венцислав Гаврилов от Химико-технологичния университет, д-р Спас Ставрев от Университет за национално и световно стопанство, директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учители в СУ проф. Росица Пенкова. На конференцията присъстваха и гости от Щипския университет в Македония, от Тулския държавен университет и от Турция.

Присъстваха и докторанти от Национална спортна академия и представители от Пловдивския университет, Бургаския свободен университет, Русенския университет, Старозагорския университет, Великотърновския университет и Медицинския университет в Плевен.

Д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра "Физическо възпитание и спорт" в УНСС прочете поздравителен адрес от името на своите колеги от УНСС.

Д-р Ставрев изрази радостта си от факта, че конференцията засяга важни теми и проблеми, касаещи физическото възпитание в българската образователна система, пътя за тяхното преодоляване и усъвършенстване на методиката. Той добави, че е важно кръглата маса да постави въпроса за мястото на спорта в университетското образование, тъй като той все още търси своя точен отговор. В заключение д-р Ставрев пожела ползотворна, успешна и креативна работа на всички участници в конференцията.

4

Доц. Крася Коваклова поздрави ръководството на научната конференция от името на Факултета по начална и предучилищна педагогика и Катедра начална училищна педагогика. Тя пожела на организаторите бъдещи успехи и отбеляза, че участва в тази, вече превърнала се в традиция научна конференция, и е очарована от високото академично ниво на събитието.

5

Проф. Росица Пенкова поздрави всички присъстващи на форума от името на Департамента за информация и усъвършенстване на учители и отбеляза, че сътрудничеството им с Департамента по спорт е изключително важно. Проф. Пенкова добави, че през изминалата година много учители по физическо възпитание и спорт са се явили за повишаване на квалификацията. Шестима от тях са били удостоени с Първа професионална квалификационна степен.

Доц. Биляна Попеска от Щипския университет също поздрави организаторите на конференцията и всички участници.

Международната научна конференция по спорт "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" ще се проведе на 7 и 8 ноември 2014 г. в следните направления:

  1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта.

 

6