Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Кръгла маса за представяне на резултати от проекта „Ключ към качеството“

   
Кръгла маса за представяне на резултати от проекта „Ключ към качеството“

Доц. Силвия Цветанска

В Конферентната зала на Софийския университет се проведе кръгла маса за представянето на текущите резултати от проекта „Ключ към качеството“. Проектът има за цел усъвършенстване на системите за управление в най-старото и авторитетно висше училище в България и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Събитието бе организирано с цел информиране и публичност на проекта и бе насочено към всички заинтересовани страни от развитието на университетската система за управление на качеството. На срещата присъстваха зам.-ректорът на СУ проф. дпн Албена Чавдарова и функционалният ректор по информационни технологии доц. Димитър Биров, преподаватели от различни факултети, представители на администрацията, студенти, докторанти, както и членове на експертния съвет към Университетския център за управление на качеството.

02_ProfDavidkov

Проф. Цветан Давидков

Заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Албена Чавдарова откри дискусионния форум. Ръководителят на Университетския център за управление на качеството доц. Силвия Цветанска, като ръководител на проекта, представи постигнатото по ключовите проектни дейности. Проф. Цветан Давидков направи пред аудиторията презентация за развитие на системата за управление на качеството в Софийския университет и изтъкна ползите от въвеждане на стандарти за качество. Интерес предизвика разработената по проекта система за атестиране на преподавателите и служителите в СУ, която бе представена от проф. А. Чавдарова – координатор на експертния екип по тази дейност.

03_ProfChavdarova_600x400

Проф. Албена Чавдарова

Целта на дискусионния форум бе да даде възможност за изграждане на общо разбиране по важните въпроси, свързани с управление на качеството. По време на кръглата маса бе дискутирана и темата за създаване на механизъм за управление чрез икономизиране и оценка на ефективността на основните дейности в СУ. В основата на дискусията бе представеният от д-р Адриан Маринчев модел за определяне себестойността на дейността по подготовка на специалисти в университета, апробиран в рамките на проекта.

Съществена част от усилията за усъвършенстване на системата за управление на качеството е свързана с направени подобрения в информационните системи и тяхното интегриране, което ще подпомогне обслужването на студентите и работата на преподавателите.

06_Publika_600x400