Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31.08.2014 г. на 77-годишна възраст почина проф. д-р Иван Денев Георгиев.

Опелото ще бъде на 2 септември 2014 г., вторник, от 11:00 ч. в църквата „Света Троица” в кв. „Редута”.

Роден на 16 март 1937 г. в с. Владислав, Горнооряховско, будният младеж завършва с отличие Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски” (1956 г.), и Духовната академия „Св. Климент Охридски” в София (1960 г.). Отначало работи като служител и после ръководител на предприятие за църковни производства на Великотърновска епархия. В края на 60-те години на 20 век е назначен за учител в Семинарията. От 1978 г. Иван Денев става асистент по омилетика в Духовната академия. Хабилитира се през 1983 г. с научен труд на тема „Проповедта в епохата на Българското Възраждане” и става първо доцент, а после професор (1990 г.) в Духовната академия. Изследва омилетичното творчество на видни духовници от историята на християнското красноречие на български език, като се започне от св. Климент Охридски и се стигне до нашите съвременници. Участва в издаването на съвременна православна книжнина на БПЦ като редактор и на богослужебни книги.

Възпита хиляди български богослови, някои от които са и негови приемници в научната област, в която работеше.

Проф. Денев беше декан на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в периода 1992-1999 г.

Беше сред най-добрите български богослови от последната четвърт на 20 век и началото на 21 век, с отлично познаване на светоотеческата книжнина и голяма осведоменост в богословските науки извън тясната си специалност – от библеистиката и църковната история през систематическото богословие до практическите богословски дисциплини.

Иван Денев даде своя голям принос и в периодичните издания на БПЦ. Той работи десетилетия наред като редактор на в-к „Църковен вестник” (1978-1980 г.), сп. „Духовна култура” (1980-1983 г.), редактор на създаденото и по негов почин списание на БФ на СУ – „Богословска мисъл” (1996-2002 г.).

Беше деен член на Съюза на учените в България, както и дългогодишен член на Специализирания научен съвет по философия. За дългогодишен богат принос за академичното богословие проф. Иван Денев беше удостоен с почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски” със синя лента (1998 г.).

След пенсионирането си продължи да участва в академичния живот. Беше консултант и рецензент на редица докторанти, продължи и научните си изследвания.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"