Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / ФНПП отбеляза 30-годишния си юбилей с изложба и мултимедиен спектакъл

   
ФНПП отбеляза 30-годишния си юбилей с изложба и мултимедиен спектакъл

Проф. Димитър Гюров

В Университетската библиотека на СУ бе открита изложбата „Проф. д-р Георги Бижков – ученият, изследователят, преподавателят”. Събитието се провежда в рамките на честването на 30-годишнината на Факултета по начална и предучилищна педагогика. Изложбата включва 77 заглавия - книги, учебници и монографии, от близо 40-годишния творчески път на проф. Бижков. Голяма част от книгите са издавани самостоятелно, а други в съавторство с учени от България и чужбина. Акцент в изложбата са ордените и наградите, получени от проф. Бижков през годините.

На откриването присъстваха директорът на библиотеката доц. д-р Анна Ангелова, проф. Албена Чавдарова, зам.-ректор на СУ, проф. Димитър Гюров, декан на ФНПП, бивши и настоящи преподаватели от факултета, както и много студенти.

Доц. Анна Ангелова не скри вълнението си от факта, че за пореден път Университетска библиотека отваря врати, за да почете поредния университетски празник и да отбележи 30-годишнината от създаването на най-младия факултет в университета и Алма матер. Тя добави, че 30 години са кратък, но и достатъчно дълъг срок в историята на един факултет, за да могат няколко поколения студенти да получат образованието си. „Едва ли има по-добър повод да почетем годишнината на факултета от отбелязването на трудовете, делото на първостроителя, на основоположника на факултета – проф. Бижков”, каза още доц. Ангелова. Делото на проф. Бижков живее и днес чрез неговите книги, статии, учебниците, които е написал и всеки студент, който влезе в Университетската библиотека и поиска да се докосне до тях, по някакъв начин се докосва до наследството на проф. Бижков.

1

Проф. Димитър Гюров се обърна към всички колеги, приятели и съратници на проф. Бижков: „Бих казал, че младежката възраст на факултета е свързана с много имена, с всички нас. Но трудно бихме могли да си представим факултета без проф. Бижков. Като преподавател, като учен, изследовател и ръководител. Неговото присъствие чрез трудовете, чрез дейността му е ярък пример за това, което ние сме се опитвали винаги да защитаваме – да бъдем не просто факултет, а да бъдем част то Софийския университет, от Алма матер”.

2

Проф. Гюров отбеляза, че проф. Бижков е не само едно светло име в историята на факултета, а и учен с национална и международна известност, авторитет, заслуги и трудове, които и днес се използват от студенти и преподаватели. Деканът на ФНПП изрази радостта си, че в тези празнични дни можем да отбележим чрез това събитие неговото дело, неговите трудове и всичко онова, което той ни е завеща и призова всички отново да обърнат поглед към неговите книги, студии, статии.

Проф. д-р Нели Бояджиева акцентира в словото си върху неуморната научно-изследователска дейност и книжовна отговорност, която е имал проф. Бижков към своите читатели. „До последния момент на своя път той не остави перото и не предаде музата и каузата си”, каза проф. Бояджиева.

3

Георги Бижков завършва специалност „Педагогика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1964 г. В периода 1966-1970 г. е докторант в Академията за педагогически науки, Берлин. От 1970 до 1980 г. специализира в Германия, Австрия, СССР. През 1980 г. започва работа като доцент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, катедра „Теория и история на педагогиката”. От 1983 до 1990 г. ръководи Научноизследователската лаборатория по педагогическа диагностика. Научен ръководител е на националните педагогически изследвания: за Диагностика на резултатите от учебно-възпитателната работа в І-VІІІ клас, както и на международното изследване “Progress in International Readings Literacy Study – PIRLS”. От 1989 г. е професор във Факултета по педагогика. През 1991 г. преминава към Факултета по начална и предучилищна педагогика и е негов декан в периода 1993-2003 г. През 1999 г. получава научното звание „Чуждестранен член на Руската академия на образованието”, Москва – едно от най-високите признания за постижения в областта на педагогическата наука и образованието, а през 2000 г. получава Почетен знак със синя лента на Софийския университет.

4

За три десетилетия проф. Георги Бижков има неоспорим принос в развитието на българската педагогическа наука. Той оставя богато научно творчество – над 150 книги, монографии, студии, учебници и статии в областта на методологията на педагогическите изследвания, сравнителното образование, педагогическата диагностика и тестологията, а като преподавател в Софийския университет възпитава и подготвя няколко поколения учителски кадри.

Сред основните трудове на проф. Бижков се открояват „Методология и методи на педагогическите изследвания”, „Педагого-психологическа диагностика”, „Реформаторска педагогика”, „Сравнително образование”, „Образователните системи в Европа”, „Теория на възпитанието”.

5

Проф. Албена Чавдарова поздрави всички свои колеги с хубавия празник по повод 30-годишнината на факултета и изрази радостта си като представител на Факултета по педагогика, че през изминалите години, въпреки трудностите, двата факултета работят заедно и ще продължават така и в бъдеще – в името на науката педагогика. Тя добави, че проф. Бижков винаги е полагал усилия и е бил радетел на това педагогиката да бъде издигната на много голяма висота, да бъде ценена не само сред студентите, които се обучават в педагогическите направления, но и сред учителите.

6

В словото си проф. Чавдарова се върна в спомените си за първите си срещи с проф. Бижков в университета в Лайпциг, за обмена на идеи, за срещите им в Пловдив, където и двамата са преподавали: „Въпреки малко тъжния тон, който е съвсем естествен, все пак мисля, че можем да си го представим - ей сега той отваря вратата, влиза усмихнат – така, леко с присвити очи, но винаги радостни и ни казва: „Ей, колеги, какво правите, аз съм тук”. Така че мисля, че проф. Бижков е тук, сред нас. Още повече и чрез своя син, който е негов биологичен продължител, а ние всички сме следователи на проф. Бижков и надявам се, че ще продължим това, което той направи не само за факултета като организатор, но и за педагогическата наука. Така че продължаваме!”.

7

Празникът на преподавателите, студентите и служителите от Факултета по начална и предучилищна педагогика продължи в клуб „Яйцето“ на СУ. Деканът на ФНПП проф. Гюров поздрави всички присъстващи по случай 30-годишнината на факултета и изрази радостта си от това, че в празничния ден са заедно: „Започнахме преди 30 години като един малък, новосъздаден факултет, с много амбиции и с много любов. И доказахме своето място в Алма матер. Всички ние, имаме основание да се гордеем с това, което правим, с нашите великолепни студенти, които и тази вечер ще бъдат с нас и ще направят празника ни голям“.

8

Ректорът на Софийския университет проф. дин Иван Илчев поздрави всички колеги от ФНПП с празника и добави, че в момента те подготвят бъдещето на България, защото именно студентите, които влизат тази година във ФНПП, в своята зряла възраст ще подготвят хората, които ще вкарат България в XXII век.

На празника музикална група от факултета представи музикална програма. Студенти от специалност „Изобразително изкуство“ бяха подготвили зрелищен пърформънс.

9
10
11
12