Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Европейски ден на предприемача 2014 „Иновации и предприемачество – растеж за Европа”

   
Европейски ден на предприемача 2014 „Иновации и предприемачество – растеж за Европа”

В Интер Експо Център бе открит 12-тият ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България- “The European Day of the Entrepreneur 2014”, който се провежда в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия. Организатори на събитието са Научноизследователският сектор на СУ „Св. Климент Охридски”, Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на икономиката и енергетиката.

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия. По традиция събитието събира на едно място представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове.

Официални гости на откриването бяха проф. Румен Панков, зам.-ректор на Софийския университет, Анна-Мари Виламовска, секретар по образование, наука и здравеопазване на президента на Република България, проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката в служебното правителство, Ивайло Грънчаров, началник на отдел „Политика за малки и средни предприятия” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Аглика Събева-Цветанова, съветник в Представителството на Европейската комисия в България и Божил Добрев, директор на Научноизследователския сектор на СУ.

1

Проф. Румен Панков и Божил Добрев

Проф. Румен Панков, зам.-ректор на СУ, изрази радостта си да е сред съмишленици, които вярват в европейската идея за икономика, базирана на знанието и просперитетът чрез наука и трансфер на обществено значими и бизнес приложими умения и практики. По думите му все повече нараства влиянието на политиките и инструментите на ЕС за насърчаване на предприемачите, ролята на научните изследвания в България върху иновационните стратегии за интелигентна специализация и всичко това е подчинено на европейската идеята за "наука в името на човека".

„Искрено се радвам, че нашия Център за трансфер на технологии се явява своеобразен център и фасилитатор за технологичния трансфер в цялата общност, че работи в добро сътрудничество със "София Техно парк" и в партньорство с редица офиси за технологичен трансфер, с които намира съвместна допирна точка именно по въпросите на предприемачеството. Верен на своята мисия, Софийския Университет "Св. Климент Охридски" успява да поддържа среда на последователност, научно-приложна адаптивност и новаторски дух, които го нареждат на предни позиции като институция с потенциал за иновации. Благодарение на Центъра за трансфер на технологии в Научноизследователския сектор на СУ, вече осма година технологичният трансфер е инструмент за развитие на предприемачеството в рамките на образованието”, каза проф. Румен Панков.

Зам.-ректорът на СУ изрази и личната си удовлетвореност, че благодарение и на академичната общност на СУ, Европейският ден на предприемача продължава да бъде едно от значимите събития за иновациите в столичния град и да създава връзка между изследователи, предприемачи, администратори, управляващи и консултанти.

2

Анна-Мари Виламовска

Анна-Мари Виламовска, секретар по образование, наука и здравеопазване на президента на Република България, изрази радостта си да присъства на форума, който вече се е превърнал в изключително важна дата от календара на стартиращата и успешно развиваща се в България предприемаческа иновативна екосистема. Тя отбеляза, че форумът е важен и по друга причина – той олицетворява по прекрасен начин една кауза, която всички споделят – модерна, иновативна и успяваща България.

Форумът събира на едно място хора от всяка една област – академична, предприемаческа, студентска. Именно това единство е необходимо, за да успеем, каза г-жа Виламовска и отбеляза, че според последните статистики, София вече е третата европейска столица в Европа по успеваемост и иновативност след Лондон и Дъблин. Анна-Мари Виламовска пожела на всички участници във форума да имат желание за успех, много вяра в това, което могат, но и малко недоволство, тъй като то е един прекрасен стимул за хората да се справят по-добре.

3

Проф. Николай Денков

Проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката, поздрави всички присъстващи и пожела успех на форума от името на МОН. Той отбеляза, че министерството се опитва да намери своето място в сферата на образованието и научните изследвания така, че да подкрепи чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката и туризма процеса, при който предприемачеството и иновациите да бъдат част от живота.

4

Ивайло Грънчаров

Ивайло Грънчаров, началник отдел политика за малки и средни предприятия в Министерството на икономиката и енергетиката и туризма, отправи приветствие от името на зам.-министър Ирена Младенова. „Образованието по предприемачество и уменията по предприемачество, които се придобиват в училищата и университетите са основа за развитието на предприемаческия дух в България, който съществува. Не трябва да забравяме това. Необходимо е да развиваме придобиването на специфични предприемачески и бизнес умения, които в комбинация със знание в областта на високите технологии или инженерните науки, са стимул за успешното развитие на интересните бизнес идеи”. Той добави още, че България има нужда от създаването на нови предприятия във високотехнологичните промишлени сектори, в интензивните знания и услуги, има нужда от иновации във всички сектори и от насърчаване на износа.

5

Аглика Събева-Цветанова

Аглика Събева-Цветанова, съветник в Представителството на Европейската комисия в България, очерта в изказването си ролята на Европейската комисия и инструментите, които тя предлага за развитие на иновациите в Европа. Тя подчерта, че програмата „Хоризонт 2020” е създадена така, че да бъде лесна за използване от хората на науката и бизнеса, в частност малките и средни предприятия, за да могат да отделят повече време за изследвания и иновации и по-малко за административни задължения.

„Доброто образование и инвестициите в научни изследвания са гарант за модернизирането на европейската икономика, но нейният растеж се основава именно на предприемчивостта на хора, чиито малки и средни компании са ключови както за подобряването на нивата на заетост, така и за създаването на един по-модерен, гъвкав и съвременен пазар на труда в Европа. Способността бързо да отговарят на търсенето на пазара и да боравят с нови технологии дава на малкия и средния бизнес основна роля в растежа на националните икономики. Освен това те са основният компонент в борбата с бедността и безработицата които са едни от най-тежките проблеми пред България в момента”, каза г-жа Цветанова.

Според нея устойчивото развитие и растежът на ЕС зависят напълно от добрата взаимовръзка между науката, иновациите и бизнеса. Тя допълни, че за създаването на по-силна Европа е необходимо иновативно мислене и активна работа. В заключение тя изрази надежда форумът да даде възможност за много интересни проекти и сътрудничества в тази сфера.

6

Основни лектори на събитието са представители на държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството, учени, консултанти и експерти. Предвидените в рамките на форума модули засягат теми като: инструментите за насърчаване на сътрудничеството между науката и бизнеса; партньорството на местните власти с университетите и индустрията – добри практики; обучението в предприемачество – условие за създаване на ефективен и конкурентоспособен малък и среден бизнес; представяне на възможностите по Програма ”Хоризонт 2020” и др.