Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Допълнителен прием по проект BG051PO001-3.3.06-0045

   
Допълнителен прием по проект BG051PO001-3.3.06-0045

Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” обявява допълнителен прием за втора група – преподаватели на чужд език – три места.

През месец септември предлагаме интензивно обучение по чужд език на колегите от тази група.

За информация:

Ръководител на проекта: проф. Петя Янева (petian[at]yahoo.com)

Администратор: Антоанета Янкова (ant_yank[at]yahoo.com)

Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на проекта
http://su.acadlit.uni-sofia.bg/beneficiaries.php?lang=BG , раздел Документи.

Краен срок за подаване на документи за второ класиране: 12.09.2014 г.