Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Допълнение към условията за конкурса за идеен проект за реконструкция на „Яйцето“

   
Допълнение към условията за конкурса за идеен проект за реконструкция на „Яйцето“

Уведомяваме участниците в конкурса, че редът за подаване на документи, който трябва да гарантира анонимността, изисквана от Наредбата за провеждане на конкурси в устройството планиране и инвестиционното проектиране, е следният: в деловодството на СУ се подават всички необходими документи и електронни носители за конкурса, упоменати в предишната обява.

Те се поставят в голям плик, на който в момента на подаването се записва входящият номер на конкретния идеен проект от служителя на деловотството. Освен документите в големия плик се слага и ненадписан, запечатан по-малък плик, в който се намират личните данни на автора на проекта или на авторския колектив. Вторият плик получава същия входящ номер като големия при подаване на документите. Отварянето на втория плик се извършва от журито след окончателното класиране на идейните проекти.

Изрично обръщаме внимание, че по документите на проекта, поставени в големия плик, не бива да има нищо (име, знак, лого, фирмена бланка и пр.), което да позволява идентификация на автора или авторския колектив преди разпечатването на малкия плик.