Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Ден на отворените врати на Центъра за електронно обучение на СУ

   
Ден на отворените врати на Центъра за електронно обучение на СУ

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

В конферентната зала на Софийския университет проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт откри деня на отворените врати на Центъра за електронно обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Събитието се организира по проект "Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

На събитието присъстваха представители на ректорското ръководство, отделните факултети, администрацията на СУ, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката, а също научни ръководители, докторанти, настоящи и бивши бенефициенти на Докторантското училище.

В изказването си проф. Форсайт, която е ръководител на проектите и Докторантското училище, представи по-подробно постигнатите през последните години резултати в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение и сподели опита в подпомагането на млади изследователи. Тя изказа своята благодарност към г-н Иван Модев, директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към МОН, за това, че финансират подобни проекти. Тя отбеляза, че в последните години работата с дирекцията се подобрява и вече е стигнала до ниво на сътрудничество, което прави работата много по-лесна.

Проф. Форсайт изказа своята признателност и на Софийския университет за постоянната конструктивна подкрепа, за помощта, благодарение, на която проектът е осъществен успешно. Тя благодари и на деканите на Факултета по педагогика и Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ, които са бенефициенти на проекта, за съпричастността и положените усилия.

1

Проф. дфн Анастас Герджиков

Заместник-ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков подчерта, че проектът за докторантското училище е изключително успешен и дава възможност да се натрупа опит. Ползата от него ще бъде много голяма, ако в бъдеще докторантските програми в Софийския университет да се обединят в няколко големи докторантски училища, където докторантите ще имат възможност постепенно да преминат към общи занимания, ще имат възможност за задължителни и избирателни курсове, които да посещават, както и да общуват с останалите докторанти. „Тази схема е една от добре замислените и ще завърши добре, въпреки трудностите и ползата за университетите, които са се възползвали от това финансиране ще бъде голяма”, каза в заключение проф. Герджиков. Той пожела успех и благодари на всички, че са се включили, особено на докторантите, които са приели предизвикателството да участват в проекта с много голям ентусиазъм.

2

Доц. д-р Николай Цанев

Заместник-деканът на Факултета по начална и предучилищна педагогика, доц. д-р Николай Цанев, изказа удовлетвореността на всички преподаватели и докторанти, които са взели участие в реализирането на проекта. Той допълни, че проектът е дал „златен стандарт” в докторантското обучение, което предстои да се развива и в бъдеще да носи нови успехи. Доц. Цанев благодари на проф. Форсайт за изключително динамичното и отзивчиво отношение и изрази надежда нещата да продължат да се развиват така успешно и занапред.

Доц. д-р Бончо Господинов, декан на Факултета по педагогика, благодари на проф. Форсайт за успешното протичане на всичко, свързано с докторантското училище.

3

Доц. д-р Бончо Господинов

„Работата ми с докторантите в училището ми даде добрия шанс да получа удовлетворение да контактувам и работя с тях, защото в най-голяма степен успях да усетя смисъла на това, което правя. Аз преподавам на бакалаври, но когато изследователската дисциплина се учи във втори и трети курс, отношението на студентите към нея е като към нещо, по което трябва да се явят на изпит. Тази проблематика е нещо по-различно. Всъщност сладостта да обсъждаш тези проблеми с хора, които са потопени в тях, е нещо, което може да се случи само в това, което наричаме докторантско училище”, каза още доц. Господинов.

Проф. Форсайт отбеляза, че в образователната система в България се правят много иновации със сериозни инвестиции, но реално няма институция, която да се занимава с ефекта на тези нововъведения върху учениците. „Важно е да се формират изследователи в педагогическите изследвания, които да дават обратна връзка, за да се види ефекта от тези многомилионни инвестиции върху учениците. Областите, които се изследват от нашите бенефициенти, обхващат много широк спектър на образователната практика и теория, което дава надежда, че инвестициите и техните резултати ще излязат във вид на резултати от емпирични изследвания и ние ще можем да кажем каква е ползата, например от закупуването на една електронна платформа за обучение”, допълни още проф. Форсайт.

4

В своята презентация тя представи по-подробно Докторантското училище и постигнатите през последните години резултати. Създадено и функциониращо с финансовата помощ на три последователни проекта – един на националния фонд Научни изследвания и два на Европейските Структурни фондове, Докторантското училище е пример за разумно инвестирани средства и устойчивост на резултатите от инвестициите. Неговото лого е e-PhD, което означава, че младите изследователи получават подготовка и консултации онлайн – във време и от място, подходящо за тях и тяхната работа. Всеки от тях е получил таблет, който използва за мобилен отдалечен достъп до електронната среда за обучение, в която са разположени курсовете за докторанти.

Общата сума, с която е финансирано изграждането и функционирането на училището, е повече от 1 милион лева за 6 години, които са изразходвани за обучение, консултации, участие в национални и международни конференции, публикации, отпечатване на монографии, стипендии на докторантите.

Обучението на младите изследователи не се ограничава единствено с формиране на знания и умения за изследователска дейност, но и такива, свързани с тяхното бъдещо академично и кариерно развитие, както и комуникативни умения и компетенции. Специализираната подготовка е изцяло персонализирана и съобразена с индивидуалните потребности и област на изследване на докторанта.

Няколко важни цифри, олицетворяващи постигнатите резултати от проектите:

- Общо преминали през Докторантското училище за 6 години: 161 обучаеми – докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти;

- Участвали в едносеместриални обучения в Докторантското училище на Института по образованието в Лондон – 17 докторанти и постдокторанти;

- 17 млади учени са взели участие в авторитетни международни конференции;

- Отпечатани са 7 монографии.

Със средствата на трите проекта е дадено началото на онлайн научно списание, в което младите учени да публикуват своите научни открития и постижения. В първоначалното си наименование „Списание на Софийски университет за електронно обучение“ (на адрес: http://journal.e-center.uni-sofia.bg/page.php?2) изданието излиза в 10 броя със 73 статии. Към момента са регистрирани 64 109 сваляния на статиите от него.

С второто си заглавие „Списание на Софийски университет за образователни изследвания“ изданието излиза с 5 броя, съдържащи 27 статии. Там са регистрирани 9 920 сваляния на статиите.

В рамките на събитието бенефициенти от Докторантското училище споделиха своите изследователски резултати и постижения, разказаха за придобития опит в един от водещите световни университети в областта на педагогическите науки и социалните изследвания - Института по образование към Лондонския университет.

Повече информация за проектите на Интегралния университетски център за електронно обучение може да се получи на адрес: http://e-center.uni-sofia.bg/index.php.