Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Център за азербайджански език и култура в Софийския университет

   
Център за азербайджански език и култура в Софийския университет

Днес в Центъра за източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе официалното откриване на Центъра за азербайджански език и култура.

Споразумението за създаване на Центъра беше подписано на 24 май 2013 г. от ректора на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев, декана на Факултета по класически и нови филологии на СУ проф. Цветан Теофанов и ректора на Бакинския славянски университет проф. Камал Абдуллаев.
Сред целите на новосъздадения център са разширяването на сътрудничеството между Софийския университет и Бакинския славянски университет и поддържането и развитието на контактите със сродни научни и образователни институции и реализирането на съвместни проекти, както и популяризиране на Азербайджан и неговия език и култура.
Сред гостите на официалното откриване на Центъра за азърбайджански език и култура бяха посланикът на посолството на Република Азербайджан у нас Емил Каримов, представители на посолството на Казахстан, представители на редица държавни и обществени български институции.
Събитието откри директорът на Центъра за източни езици и култура проф. дфн Александър Федотов. Той напомни, че ЦИЕК е един от големите центрове на Софийския университет, където се води обучение по източни езици и култури. Броят на езиците са около 15: „Много се радвам, че от скоро ще станат поне 16, защото ще се изучава и азербайджански език и литература и култура. Центърът по азербайджански език и култура е едно съвсем ново звено към Софийския университет и с неговото откриване ние разширяваме територията на нашето знание на изток“.

az3

Ректорът на Софийския университет проф. дин Иван Илчев изрази радостта си от създаването на новия център за изучаване на един от езиците на съвременния Изток. Той благодари на колегите, които прегърнаха инициативата, подета от Азербайджанския славянски университет преди година и изрази радостта си, че Центърът за азербайджански език и култура се реализира в изключително кратки срокове.
„Искам да благодаря на ректорското ръководство на Азербайджанския славянски университет. Първо за това, което те са направили в Баку и са го направили без наша помощ или с минимална помощ от българска страна. Миналата година бях удивен от Центъра по български език и култура в университета, бях удивен от качеството на познаването на българския език на възпитаниците на центъра , бях удивен от библиотеката, която те имат. Поемам ангажимента винаги, в рамките на своите възможности, да помагам на колегите от Бакинския славянски университет за по-нататъшното разширяване на дейността на Центъра. Затова охотно и с готовност – мисля, че това е наше задължение като Софийски университет, приех инициативата за създаване на подобен център в България”, каза още проф. Илчев. Ректорът изказа своята благодарност на посланика на Република Азербайджан у нас, на проф. Теофанов, декан на ФКНФ и на директора на Центъра за източни езици и култури проф. Федотов. „Центърът за азербайджански език и култура е вече една нова перла в огърлицата на ЦИЕК. Пожелавам успех!”, отбеляза още проф. Илчев.

az4

В словото си заместник- ректорът на Бакинския славянски университет проф. Асиф Хаджийев заяви: „За мен е голяма чест да присъствам на това събитие. Центърът по български език в Баку и този, който откриваме сега, служат и за сближаването на нашите народи. Мисията ни е да съхраним нашите култури и да ги разпространим. Уверен съм, че този център ще има прекрасно бъдеще. Азербайджан и България имат много добро сътрудничество и вярвам, че това ще продължи“. Проф. Хаджийев заяви категорично, че без култура, без духовност, без изкуство, без литература, народите нямат бъдеще.
Посланикът на Република Азербайджан у нас Негово превъзходителство Емил Каримов оцени високо значението на двата центъра – в Бакинския университет и този в Софийския университет и изрази увереността си, че те ще допринесат за още по-добрите отношения между народите на двете страни.

az5

Директорът на новооткрития център в ЦИЕК г-жа София Шигаева изрази надеждата си, че Центърът по азербайджански език и култура ще се развива успешно дълги години и че ще има много желаещи да изучат езика, културата и историята на Азербайджан.
Проф. Иван Илчев допълни колко голямо е значението и богатството една страна да има специалисти, владеещи различни езици. Той сподели, че изучаването на езиците в Центъра по източни езици и култура, се прави при една нищожна подкрепа на българската държава: “На практика няма финансиране. Изучаването на различните езици се финансира директно от Софийския университет, тъй като ние смятаме, че страната ни има нужда от специалисти , които да ни представят, които да служат като трансмисия между България и другите народи. Години наред призоваваме редица правителства да оценят този факт. Оценка няма, ако се изключи, разбира се, това, че преди три дни поискаха от мен специалисти по арабски език във връзка с хуманитарната криза в Сирия. Помолиха ме да окажем подкрепа, за да се справят с бежанците, които пристигат от Сирия. Аз, разбира се, не отказах, но все пак какво става с всички призиви, които отправяхме с години и предупреждавахме, че такива специалисти ще бъдат нужни на България. Университетът, за разлика от политиците, е за това - да мисли какво ще стане през следващите 30-50 години и да подготвя специалисти“.

az6