Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43
 

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР за 2021/2022 г.

 

  • С решение на Деканския съвет на Факултета по класически и нови филологии летният семестър на учебната 2021/2022 г. за всички специалности от факултета ще започне присъствено в онлайн среда. При промяна на обстановката оставаме в готовност да се завърнем към нормално присъствено обучение.

 

Конкурс за стипендии на китайския посланик - удължен срок, до 15 януари 2022 г., Условия за кандидатстване , ФОРМУЛЯР

Разписание на часовете - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, акад. 2021-2022 г.

Покана за онлайн курс на Университета на Саарланд в областта на образователните технологии

ГРАФИК за изпитната сесия на бакалаври и магистри, зимна сесия 2021-2022г.

ПРИЕМ в магистърски програми на ФКНФ - летен семестър на учебната 2021/2022 г.

 

 

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ на ФКНФ ...

 

Магистратура - ФКНФ
обща информация
Конферентен превод - ФКНФ
Магистърска програма
Защо Арабистика?
Бакалавърска програма
 
 
Японистика
Бакалавърска програма
Индология
Бакалавърска програма
Будизъм
Магистърска програма
 
link_btv_radio2
link_eng2
   
Език, култура, превод
Магистърска програма -португалски език
Комуникация: език, литература, медии
Магистърска програма
   

 

Програма Еразъм+

 

  • ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - Какво, Kъде, Kога, Kак ?
  • ISIC карти - получават се във фоайето на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски".

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

ЦИЕК - център за източни езици и култури; BASRC - British and American Studies Resource Center; The Oxford Test of English ; EUEI ; PHILOLOGIA Magazine ; Hans Christian Andersen Center ; Център "Aл-Фараби" ; Школа "Конферентен превод" ; Арменистика и кавказология ; Германистика и скандинавистика; Катедра Романистика; "Manas" - Studies into Asia and Africa Magazine .