Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Новини - Катедра Икономика и управление по отрасли / Избор на профилиращо обучение в магистърската програма "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги"

   

18.12.2013

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ МАГИСТРАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ИНФРАСТРУКТУРАТА И КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ”

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

За целта е нужно да попълните до 24 февруари 2014 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Модул „Енергийни пазари и услуги”

2. Модул „Фасилити мениджмънт”

3. Модул „Логистика и вериги за доставка”

 

Информацията относно профилиращите модули можете да намерите в учебния план на специалността.

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет не по-рано от 1 март 2014 г.

За допълнителни въпроси се обръщайте към ас. Атанас Георгиев на адрес ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

 

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ